Przejdź do zawartości

11 października 2019
WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Zgromadzenie statutowe w roku 2019 — streszczenie programu

Zgromadzenie statutowe w roku 2019 — streszczenie programu

W sobotę 5 października 2019 roku w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Newburgh (stan Nowy Jork) odbyło się doroczne zgromadzenie statutowe Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica. Po spotkaniu roboczym odbył się przygotowany przez Ciało Kierownicze specjalny program duchowy, z którego skorzystało 20 679 osób, w tym ci, którzy wysłuchali transmisji w innych obiektach. Poniżej zamieszczamy streszczenie wszystkich punktów programu a.

„Macie jednego Mistrza — Chrystusa”

Brat Gerrit Lösch, który był przewodniczącym programu, wygłosił wstępne przemówienie. Na podstawie Mateusza 23:10 przypomniał, że naszym Wodzem jest Jezus Chrystus, a nie żaden człowiek.

Akcje niesienia pomocy — Jehowa posługuje się nami, żeby udzielać pomocy potrzebującym

Brat Stephen Lett wyjaśnił, jak ważne jest dawanie z radością. Szczodrość możemy okazywać między innymi przez wspieranie prowadzonych przez nas akcji niesienia pomocy. Brat Lett przedstawił zestawienie zniszczeń i strat spowodowanych przez klęski żywiołowe oraz zorganizowanych przez nas akcji niesienia pomocy w latach służbowych 2018 i 2019. Klęski dotknęły ponad 900 000 naszych współwyznawców; uszkodzonych lub zniszczonych zostało przeszło 700 Sal Królestwa i 15 000 domów naszych braci. Świadkowie Jehowy przeznaczyli na pomoc poszkodowanym 49,5 miliona dolarów (ponad 192 miliony złotych).

W tym punkcie wyświetlono filmy z podziękowaniami głosicieli, którym udzielono pomocy.

Dobry Bóg nas wspierał. Wstańmy i budujmy’ | Film

Ten film wyjaśniał, że Świadkowie Jehowy na całym świecie dysponują prawie 80 000 obiektów. Podkreślił także, jakich zasad się trzymamy przy utrzymywaniu, remontowaniu i budowaniu obiektów teokratycznych.

Historia nabywania i budowania obiektów teokratycznych | Film

Ten materiał filmowy zawierał archiwalne wywiady z trzema braćmi, którzy pomagali przy wyszukiwaniu i zakupie nieruchomości dla amerykańskiego Biura Oddziału i Biura Głównego: Maxem Larsonem, Georgem Couchem i Gilbertem Nazaroffem. Bracia ci opowiedzieli, jakie widzieli dowody działania ręki Jehowy przy nabywaniu różnych obiektów.

Plany nowego projektu budowlanego | Film

Ten film zawierał informację o tym, że Świadkowie Jehowy planują umieścić całą produkcję materiałów audio-wideo w nowym obiekcie, który powstanie w miejscowości Ramapo (stan Nowy Jork). Działka znajduje się około trzech kilometrów od Biura Głównego w Warwick. Budowa ma się rozpocząć w 2022, a zakończyć w grudniu 2026 roku. W okresie największego natężenia prac budowlanych projekt będzie szacunkowo wymagał udziału 1500 ochotników dziennie.

Wizualizacja nowego obiektu Betel, który powstanie w Ramapo (stan Nowy Jork). Znajdą się w nim studia nagraniowe, biura, mieszkania i przestrzeń dla zwiedzających

Nowa aplikacja do wypełniania wniosków | Film

Ten film wyjaśnił, że od stycznia 2020 roku głosiciele zainteresowani poszerzeniem zakresu swojej służby będą mogli wypełniać wnioski i przesyłać je swojemu gronu starszych za pośrednictwem serwisu jw.org.

Nowy sposób dostępu do plików dźwiękowych w serwisie jw.org

Wybrane pliki dźwiękowe w serwisie jw.org można teraz odtwarzać przy użyciu Amazon Alexa lub Google Assistant.

Atak z północy

Brat David Splane podał zaktualizowane wyjaśnienie proroctwa o szarańczy z 2 rozdziału Księgi Joela. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przestudiowania tego nowego zrozumienia w Strażnicy.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium. Mateusza-Dzieje Apostolskie

Analizuj Biblię za pomocą wydania do studium

Brat Samuel Herd wyliczył korzyści płynące z posługiwania się Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium, które jest dostępne w internecie. Następnie ogłosił wydanie drukiem ksiąg od Mateusza do Dziejów Apostolskich z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium. Głosiciele mogą je zamawiać w swoim zborze.

Mamy pracę do wykonania!

Brat Anthony Morris podkreślił, że dla prawdziwych chrześcijan najważniejszym zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny. Obiekty teokratyczne pomagają Ciału Kierowniczemu organizować działalność kaznodziejską i udostępniać ludowi Jehowy pokarm duchowy. Brat Morris zacytował pobudzające do działania słowa ze Strażnicy z 15 listopada 1976 roku (wydanie polskie: nr 3 z 1977 roku): „Nadejście ‚wielkiego ucisku’ powinno zastać dzieło głoszenia na całej ziemi w najwyższym stopniu jego rozwoju, w szczytowym rozmachu. Przybycie Pana Jezusa w celu wykonania wyroku nastąpi zupełnie niespodziewanie — nawet dla sług Jehowy, bo bez wątpienia będą wtenczas w trakcie najbardziej ożywionej działalności!”.

Czego mamy się bać?

Brat Mark Sanderson wyjaśnił, że zgodnie z proroczą zapowiedzią Jezusa słudzy Boży spodziewają się nienawiści ze strony „wszystkich narodów” (Mateusza 24:9). Mimo to brat Sanderson zachęcił nas, żebyśmy bali się Jehowy, a nie ludzi (Psalm 111:10).

Wyświetlono wzruszający film o prześladowanych braciach i siostrach w Rosji, którzy pokonali strach. To przemówienie i film zachęciły wszystkich sług Jehowy do takiego samego nastawienia.

Czy zachowujesz całkowitą trzeźwość?

Brat Geoffrey Jackson podał praktyczne zastosowanie fragmentów chrześcijańskich Pism Greckich, w których użyto słowa dosłownie oznaczającego „trzeźwość”. Podkreślił też, jak ważne jest to, żebyśmy w tych dniach ostatnich wciąż ‛mieli trzeźwy umysł’ (1 Piotra 1:13).

Czy będziesz to robił?

Brat Kenneth Cook ogłosił, że biblijną myślą przewodnią w roku 2020 będzie Mateusza 28:19: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów (...). Chrzcijcie ich”. Podkreślił, jak ważne jest pomaganie osobom, które mają odpowiednie nastawienie serca, oddać swoje życie Jehowie i dać się ochrzcić.

Duchowe programy takie jak zgromadzenie statutowe pobudzają nas do dalszego wysilania się w służbie dla Jehowy.

a Cały program dorocznego zgromadzenia statutowego ukaże się w serwisie jw.org w styczniu 2020 roku.