Przejdź do zawartości

3 GRUDNIA 2014
DANIA

Wkład Świadków Jehowy w rozwój bezkrwawej chirurgii w Danii

Wkład Świadków Jehowy w rozwój bezkrwawej chirurgii w Danii

KOPENHAGA, Dania — Czołowe duńskie media donoszą, że środowisko medyczne Regionu Stołecznego zaczyna inaczej podchodzić do gospodarowania zasobami krwi. Gazeta Kristeligt Dagblad podaje: „Zauważono, że znacznie więcej pacjentów może się obejść bez transfuzji”. Dalej czytamy: „Do wprowadzenia bezkrwawej chirurgii przyczynili się Świadkowie Jehowy”. Ze względu na przekonania religijne ich społeczność, licząca na całym świecie przeszło 8 000 000, w tym 14 000 w Danii, zabiega o najlepszą opiekę medyczną dostępną bez użycia krwi.

W skali świata duńskie szpitale przetaczają najwięcej jednostek krwi w przeliczeniu na obywatela. W porównaniu z innymi europejskimi szpitalami liczba ta jest wyższa nawet o 50-100 procent. Ale w artykule „Bezkrwawa chirurgia zyskuje na popularności”, zamieszczonym w serwisie internetowym Politiken, poinformowano: „Do prowadzenia badań nad metodami alternatywnymi [wobec transfuzji] skłaniają lekarzy Świadkowie Jehowy”. W leczeniu pacjentów tego wyznania niektórzy lekarze zaczęli stosować wiele technik oszczędzania krwi, takich jak przedoperacyjne podawanie erytropoetyny, żelaza i witamin z grupy B oraz śródoperacyjne podawanie leków antyfibrynolitycznych. Na stronie internetowej The Copenhagen Post zwrócono uwagę, że „każdego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Århus od pięciu do dziesięciu Świadków Jehowy przechodzi skomplikowane operacje serca” bez transfuzji.

Rigshospitalet, wysokospecjalistyczny szpital będący jedną z największych placówek edukacyjnych w zakresie nauk medycznych w Danii, wprowadził w 2009 roku specjalny program gospodarowania zasobami krwi w Regionie Stołecznym

Środowisko medyczne w Danii znajduje coraz więcej dowodów klinicznych na to, że przetaczanie krwi niesie ze sobą poważne zagrożenia. W kopenhaskim Rigshospitalet w 2009 roku wprowadzono specjalny program gospodarowania zasobami krwi, który według dziennika Berlingske znacznie ograniczył stosowanie krwi dawców i spowodował „spadek liczby powikłań oraz obniżenie wskaźnika umieralności”. Większość szpitali Regionu Stołecznego już dołączyło do tego programu, a szpitale z innych regionów planują zrobić to w przyszłości.

Na łamach wspomnianego dziennika wypowiedział się dr Morten Bagge Hansen, prowadzący badania i kierujący bankiem krwi w szpitalu Rigshospitalet. Znaczne ograniczenie stosowania krwi w Danii uznał za „wyraźny postęp, naprawdę korzystny dla pacjentów”. Ponadto na stronie internetowej DR (Danmarks Radio) i w gazecie Kristeligt Dagblad zacytowano dr Astrid Nørgaard, pracującą w Rigshospitalet jako dyrektor do spraw medycznych, której zdaniem „bezkrwawa chirurgia nie osiągnęłaby obecnego poziomu, gdyby nie Świadkowie Jehowy”.

Kontakt dla dziennikarzy:

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Dania: Erik Jørgensen, tel. +45 59 45 60 00

Polska: Ryszard Jabłoński, tel. +48 608 555 097