Przejdź do zawartości

Budynek Sądu Najwyższego Uzbekistanu w Taszkiencie

8 LISTOPADA 2018
UZBEKISTAN

Sądy w Uzbekistanie potwierdzają prawo Świadków Jehowy do posiadania literatury biblijnej

Sądy w Uzbekistanie potwierdzają prawo Świadków Jehowy do posiadania literatury biblijnej

W ciągu sześciu miesięcy od marca 2018 roku Sąd Najwyższy Uzbekistanu i Sąd Administracyjny Karakałpacji (autonomicznej republiki wchodzącej w skład Uzbekistanu) wydały orzeczenia na korzyść Świadków Jehowy w sprawach związanych z wolnością wyznania. Sąd Najwyższy uchylił cztery wyroki sądów niższej instancji, a Sąd Administracyjny uchylił piąty wyrok.

Timur Satdanow, jeden z braci oczyszczonych z zarzutów

Kilka spraw wniesiono przeciwko naszym współwyznawcom w rezultacie śledztw, w trakcie których funkcjonariusze skonfiskowali oparte na Biblii publikacje oraz urządzenia elektroniczne zawierające kopie Biblii. Sądy niższej instancji uznały braci za winnych i ukarały ich grzywnami na podstawie przepisu prawa, który można uznać za zakaz dystrybucji materiałów o charakterze religijnym. Na szczęście ostatnie orzeczenia oczyściły braci z zarzutów i anulowały grzywny.

Świadkowie Jehowy na całym świecie z radością przyjmują taki rozwój wypadków. Są wdzięczni władzom, a przede wszystkim Jehowie za Jego kierownictwo i wsparcie „w obronie dobrej nowiny i umacnianiu prawa do jej głoszenia” (Filipian 1:7).