Przejdź do zawartości

Sąd Rejonowy numer 1 w Bratysławie to jeden z sądów, które zrehabilitowały Świadków Jehowy skazanych w przeszłości za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

27 WRZEŚNIA 2018
WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Sądy w Czechach i na Słowacji rehabilitują Świadków Jehowy

Unieważnienie wyroków po dziesięcioleciach karania za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

Sądy w Czechach i na Słowacji rehabilitują Świadków Jehowy

W ostatnich latach sądy w Republice Czeskiej i na Słowacji zrehabilitowały naszych braci, którym w przeszłości postawiono zarzuty kryminalne za podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej lub za branie udziału w służbie kaznodziejskiej. Obecnie czyny te nie są uważane za przestępstwa. Jeden z anulowanych wyroków został wydany w 1925 roku. (Zobacz historię brata Martina Boora, który został oczyszczony z zarzutów po 90 latach). Decyzje sądów potwierdzają fundamentalne prawo naszych współwyznawców do postępowania zgodnego z przekonaniami religijnymi.

Od maja 2017 roku Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej anulował wyroki skazujące 45 naszych braci, którzy w czasach komunizmu odmówili odbycia służby wojskowej. W październiku 2017 roku Sąd Najwyższy zrehabilitował też brata Martina Magenheima, który w 1978 roku został skazany za działalność kaznodziejską.

Na Słowacji Sąd Rejonowy numer 1 w Bratysławie stwierdził, że czterej nasi bracia nie popełnili „przestępstwa” polegającego na podyktowanej sumieniem odmowie służby wojskowej, a Sąd Rejonowy w Trenczynie podjął podobną decyzję w sprawie innego brata. Siostra Eva Borošová, skazana w 1974 roku za udział w głoszeniu, została zrehabilitowana przez Sąd Rejonowy w Rymawskiej Sobocie. 9 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w mieście Michalovce anulował wyrok z 1993 roku w sprawie przeciwko bratu Milošowi Išky Janíkowi, który kilkakrotnie był karany za odmowę odbycia służby zastępczej niezgodnej ze swoim sumieniem.

André Carbonneau, prawnik reprezentujący Świadków Jehowy, wyjaśnia: „Rehabilitując Świadków skazanych przed wieloma laty za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej lub za udział w działalności kaznodziejskiej, sądy stają w obronie uniwersalnej zasady leżącej u podstaw praw człowieka: poszanowania indywidualnej wolności sumienia i wyznania. Wysiłki tych sądów, by naprawić niesprawiedliwość wyrządzoną osobom odmawiającym odbycia służby wojskowej w czasach, gdy prawa człowieka nie były powszechnie uznawane, stanowią wzorzec dla społeczności międzynarodowej. Ponadto sądy oczyściły reputację naszych niewinnych współwyznawców. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ponieważ Biblia mówi, że dobre imię ma wielką wartość (Kaznodziei 7:1)”.