Wiadomości ze świata

26 SIERPNIA 2022

Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 6/2022

Członek Ciała Kierowniczego przekazuje aktualne informacje i podaje myśl przewodnią na rok 2023.