Przejdź do zawartości

14 czerwca 2018
STANY ZJEDNOCZONE

75 lat temu Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie odważnego kierowania się swoim sumieniem

75 lat temu Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie odważnego kierowania się swoim sumieniem

Dziewięcioletnia Gathie Barnett i jej ośmioletnia siostra Marie z szacunkiem i w milczeniu stały, gdy ich koledzy w klasie oddawali honory amerykańskiej fladze. Dziewczynki nie zdawały sobie sprawy, że taka postawa spowodowana ich przekonaniami religijnymi doprowadzi je w 1943 roku przed Sąd Najwyższy. Uważały po prostu, że powinny być lojalne wyłącznie wobec Boga. Należały do tysięcy dzieci rodziców będących Świadkami Jehowy, które kierowały się swoim chrześcijańskim sumieniem (Dzieje 5:29).

Za swoją odważną postawę Gathie i Marie zostały wyrzucone ze szkoły podstawowej Slip Hill w stanie Wirginia Zachodnia. Ich ojciec składał odwołania w kolejnych instancjach, aż w końcu sprawa dotarła do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. W wydanym 14 czerwca 1943 roku orzeczeniu Sąd postanowił, że szkoły nie mogą zmuszać dzieci do oddawania honorów fladze, zaznaczając konkretnie, że postawa Świadków Jehowy nie oznacza „braku szacunku wobec flagi ani kraju”. Wyrok w sprawie Wydział Oświaty Stanu Wirginia Zachodnia przeciw Barnette uchylił orzeczenie w sprawie Okręg Szkolny Minersville przeciw Gobitis, które zaledwie trzy lata wcześniej pozwoliło szkołom wymagać od uczniów pozdrawiania flagi *.

W orzeczeniu wyroku przyjętego przez Sąd stosunkiem głosów 6 do 3 sędzia Robert Jackson napisał: „Jeżeli w naszej konstytucyjnej konstelacji istnieje jakaś stała gwiazda, to jest nią zasada, że żaden urzędnik — niskiego czy wysokiego szczebla — nie może przepisać, co ma być prawomyślne w polityce, patriotyzmie, religii lub innych sprawach dotyczących przekonań, ani zmuszać obywateli do przytakiwania mu słowem lub czynem”.

Chociaż bezpośrednią korzyść ten wyrok przyniósł dzieciom Świadków Jehowy, Andrew Koppelman, profesor prawa z Northwestern University, przyznał: „Amerykańscy obrońcy praw obywatelskich mają wobec Świadków Jehowy wielki dług wdzięczności. W Stanach Zjednoczonych przetrwali oni złośliwe i okrutne prześladowania w imię walki o wolności obywatelskie, którymi po dziś dzień wszyscy się cieszymy”.

Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, wyjaśnia: „Ogromny wpływ wyroku w sprawie Barnette widać w tym, że sądy najwyższe Argentyny, Kanady, Kostaryki, Ghany, Indii, Filipin, Rwandy, a także Europejski Trybunał Praw Człowieka powoływały się na niego i trzymały się stojącej za nim argumentacji”.

W 2006 roku Gathie i Marie zostały zaproszone na konferencję zorganizowaną dla naukowców w nowojorskim Centrum im. Roberta H. Jacksona. Marie powiedziała: „Szczególnie cieszy mnie to, że ten wyrok pomógł kolejnym dzieciom”. Gathie dodała: „Pamiętam, jak mój starszy syn został wezwany do gabinetu dyrektora za to, że nie pozdrawiał flagi. Dyrektor stwierdził wtedy: ‚Twój nauczyciel najwyraźniej zapomniał o wyroku Sądu Najwyższego’”.

Gathie tak opisuje podejście wszystkich Świadków Jehowy: „Z szacunkiem odnosimy się do sztandaru i tego, co on reprezentuje. Nie mamy nic przeciwko temu. Nie będziemy tylko oddawać temu żadnej czci” (1 Jana 5:21).

^ ak. 3 Urzędnicy sądowi błędnie zapisali nazwiska Gobitas i Barnett.