Przejdź do zawartości

29 LISTOPADA 2018
ROSJA

Międzynarodowe wsparcie dla Dennisa Christensena

Międzynarodowe wsparcie dla Dennisa Christensena

Brat Dennis Christensen od ponad 525 dni jest pozbawiony wolności za praktykowanie swojej religii. W jego sprawie w Żeleznodorożnym Sądzie Okręgowym w Orle odbyło się już niemal 50 posiedzeń. Proces ma trwać do połowy grudnia. Chociaż Dennis przebywa za kratkami już ponad 18 miesięcy, nigdy nie stracił swojego pozytywnego nastawienia. Bez wątpienia jest to dowód na to, że w odpowiedzi na modlitwy ogólnoświatowej społeczności braterskiej podtrzymuje go Jehowa.

Dennis otrzymuje od współwyznawców z Rosji i z innych krajów setki kartek i rysunków z wyrazami życzliwego wsparcia. Na rozprawie 30 października Dennis pokazał przez szkło niektóre laurki i rysunki, które otrzymał od dzieci. Dzięki temu mogły je też zobaczyć osoby wspierające go na sali sądowej.

Podczas przerwy w rozprawie 30 października 2018 roku Dennis Christensen pokazuje niektóre otrzymane listy z wyrazami wsparcia

Oprócz naszej społeczności braterskiej zainteresowanie sprawą Dennisa wyraża również międzynarodowa opinia publiczna. 21 lipca 2017 roku moskiewskie Stowarzyszenie Memoriał przyznało Dennisowi status więźnia politycznego. 20 czerwca 2018 roku rosyjska Rada do spraw Praw Człowieka zwróciła się do Prokuratury Generalnej o przyjrzenie się kwestii zgodności z prawem prześladowań Świadków Jehowy. 26 września 2018 amerykańska Komisja do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej formalnie uznała Dennisa za „więźnia sumienia”.

Rosja oficjalnie twierdziła w sądzie, że zakaz działalności jednostek prawnych wykorzystywanych przez Świadków Jehowy nie wpłynie na prawa poszczególnych Świadków do praktykowania swoich wierzeń. Lokalne i federalne organy ścigania zignorowały to stanowisko i interpretują przepisy prawa zupełnie inaczej — aresztowano Dennisa i wiele innych osób i oskarżono je o działalność „ekstremistyczną”. W tym roku w Rosji funkcjonariusze wtargnęli do wielu domów należących do Świadków Jehowy. Obecnie 25 braci i sióstr jest pozbawionych wolności, na 18 osób nałożono areszt domowy, a na ponad 40 nałożono różnego rodzaju ograniczenia. Z tego względu wyrok w procesie Dennisa będzie oznaczał ustanowienie precedensu w śledztwach dotyczących ponad 90 innych Świadków Jehowy toczących się w mniej więcej 30 regionach Rosji.

Nasza międzynarodowa społeczność nie będzie ustawać w modlitwach do Jehowy, by umacniał i pokrzepiał naszych kochanych współwyznawców, którzy są prześladowani za wiarę. Niecierpliwie wyczekujemy też czasu, gdy Jehowa ‛dopilnuje, żeby została im oddana sprawiedliwość’ (Łukasza 18:7).