Przejdź do zawartości

Brat Władimir Ałuszkin przed aresztowaniem

13 LISTOPADA 2019
ROSJA

ONZ wzywa Rosję do uwolnienia brata Ałuszkina

ONZ wzywa Rosję do uwolnienia brata Ałuszkina

Oenzetowska Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań opublikowała 12-stronicowe orzeczenie, w którym potępiła Rosję za bezprawne aresztowanie i pozbawienie wolności brata Władimira Ałuszkina. Wezwała też Rosję do uwolnienia go i wypłacenia mu sprawiedliwego odszkodowania za naruszenie jego praw.

Dnia 15 lipca 2018 roku brat Ałuszkin został aresztowany po tym, jak kilkunastu zamaskowanych policjantów uzbrojonych w karabiny wtargnęło do jego domu. Funkcjonariusze przeszukiwali jego mieszkanie przez prawie cztery godziny, skonfiskowali telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, Biblie i inne publikacje, a potem zabrali brata na przesłuchanie.

Brat Władimir Ałuszkin w Pierwomajskim Sądzie Rejonowym w Penzie w styczniu 2019 roku

Brat Ałuszkin był przetrzymywany w areszcie dwa dni, zanim Pierwomajski Sąd Rejonowy w Penzie nakazał umieścić go w areszcie śledczym na dwa miesiące. Potem sąd przedłużał areszt jeszcze dwa razy. Po prawie sześciu miesiącach nałożono na niego areszt domowy, w którym przebywa do dzisiaj.

Brat Ałuszkin chce, żeby sąd uznał go za niewinnego i przywrócił mu wolność, dlatego odwołał się do Grupy Roboczej ONZ. Ten zespół niezależnych ekspertów w dziedzinie praw człowieka działający przy Radzie Praw Człowieka ONZ zajmuje się skargami dotyczącymi bezprawnego zatrzymania przez policję, umieszczenia przez sąd w areszcie domowym, areszcie śledczym czy więzieniu.

Po dokładnym przyjrzeniu się postawionemu bratu Ałuszkinowi zarzutowi, że brał udział w działalności ekstremistycznej, Grupa Robocza orzekła: „Działalność, w której uczestniczył Władimir Ałuszkin, sprowadzała się do pokojowych rozmów o religii. Dla Grupy Roboczej jest oczywiste, że Władimir Ałuszkin wyłącznie korzystał ze swojego prawa do wolności wyznania zagwarantowanego w artykule 18 [Międzynarodowego] Paktu [Praw Obywatelskich i Politycznych], którego Rosja jest sygnatariuszem”. Dlatego w orzeczeniu stwierdzono: „Grupa Robocza pragnie podkreślić, że Władimir Ałuszkin nie powinien być aresztowany i przetrzymywany, a w jego sprawie nie powinien się toczyć żaden proces sądowy”. Ponadto Grupa Robocza poprosiła władze Rosji o „niezwłoczne naprawienie sytuacji, w jakiej znalazł się Władimir Ałuszkin”, podkreślając, że chodzi o ‛natychmiastowe wypuszczenie go na wolność’.

Grupa Robocza zwróciła też uwagę na to, że przypadek brata Ałuszkina nie jest w Rosji odosobniony. Należy on „do rosnącej liczby Świadków Jehowy w Federacji Rosyjskiej, których zatrzymano, aresztowano i oskarżono o przestępstwa tylko dlatego, że korzystają oni ze swojej wolności sumienia” — prawa chronionego przez prawo międzynarodowe. Potępiając falę prześladowań naszych współwyznawców w Rosji, Grupa Robocza wyraźnie zaznaczyła, że wydana opinia dotyczy nie tylko brata Ałuszkina, ale wszystkich Świadków Jehowy, którzy znaleźli się „w sytuacjach podobnych do Władimira Ałuszkina”.

Rosyjskie władze jeszcze nie zastosowały się do zaleceń Grupy Roboczej. Zamiast tego w sierpniu 2019 roku w Penzie rozpoczął się proces brata Ałuszkina. Daty kolejnych rozpraw wyznaczono na 15, 19 i 22 listopada 2019 roku.

Mamy nadzieję, że wydając wyrok w sprawie brata Ałuszkina, rosyjski sąd weźmie pod uwagę orzeczenie Grupy Roboczej. Ale najbardziej ufamy Jehowie, wzorem psalmisty, który napisał: „Nie będę się bał. (...) Jehowa jest po mojej stronie i mi pomaga (...). Lepiej chronić się u Jehowy” (Psalm 118:6-9).