Przejdź do zawartości

Od lewej: Alieksiej Budenczuk, Konstantin Bażenow, Feliks Machammadijew, Alieksiej Mireckij, Roman Gridasow i Giennadij Gierman przed aresztowaniem

23 WRZEŚNIA 2019
ROSJA

Kolejnych sześciu braci skazanych w Rosji na kary pozbawienia wolności

Kolejnych sześciu braci skazanych w Rosji na kary pozbawienia wolności

W czwartek 19 września 2019 roku sześciu braci z rosyjskiego miasta Saratów zostało skazanych na kary pozbawienia wolności tylko za to, że są Świadkami Jehowy.

Sędzia Dmitrij Łarin z Leninskiego Sądu Rejonowego w Saratowie skazał braci Konstantina Bażenowa i Alieksieja Budenczuka na trzy i pół roku pozbawienia wolności; brata Feliksa Machammadijewa na trzy lata; braci Romana Gridasowa, Giennadija Giermana i Alieksieja Mireckija na dwa lata. Ponadto decyzją sądu po odbyciu wyroków wszyscy bracia będą mieli pięcioletni zakaz obejmowania kierowniczych stanowisk w organizacjach publicznych. Obrona ma zamiar odwołać się od tych wyroków.

Postępowanie karne przeciwko sześciu braciom zostało wszczęte po tym, jak rosyjskie władze wtargnęły do siedmiu domów Świadków w Saratowie 12 czerwca 2018 roku. Wszyscy bracia mają rodziny, a brat Budenczuk dwoje dzieci w wieku szkolnym. Po zatrzymaniu bracia Budenczuk, Bażenow i Machammadijew spędzili w areszcie śledczym prawie rok.

W ostatnim słowie wygłoszonym przed sądem sześciu braci cytowało ważne dla siebie wersety z Biblii i podkreśliło, że nie żywią żadnej wrogości do prokuratorów.

Do tej pory w Rosji skazano na karę pozbawienia wolności siedmiu mężczyzn. Ponad 250 braciom i siostrom postawiono zarzuty; 41 osób przebywa w areszcie, a 23 w areszcie domowym.

Modlimy się, żeby wszystkich naszych wiernych i odważnych współwyznawców w Rosji Jehowa ‛stosownie do swojej wielkiej potęgi umocnił wszelką mocą, żeby mogli znieść wszystko cierpliwie i z radością’ (Kolosan 1:11).