Przejdź do zawartości

1 KWIETNIA 2019
ROSJA

Kolejny Świadek Jehowy skazany w Rosji

Kolejny Świadek Jehowy skazany w Rosji

Dnia 1 kwietnia 2019 roku ten sam sąd, który wymierzył bratu Dennisowi Christensenowi karę sześciu lat pozbawienia wolności, skazał 56-letniego Siergieja Skrynnikowa za praktykowanie religii Świadków Jehowy. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 350 000 rubli (ponad 20 000 złotych). Nie zasądzono kary pozbawienia wolności, chociaż oskarżenie domagało się 3 lat więzienia.

Brat Skrynnikow i jego żona Nina mają jedną córkę. Pomagają córce i zięciowi w wychowywaniu pięciorga dzieci. Ponadto Skrynnikowowie są głównymi opiekunami rodziców Niny będących w starszym wieku.

W trakcie procesu brat Skrynnikow z szacunkiem i dobitnie bronił swoich przekonań. Powiedział między innymi: „Gdyby na całą tę sytuację patrzeć oczami osoby niewierzącej, można by wpaść w rozpacz. (...) Ale jako Świadek Jehowy ja patrzę na nią oczami wiary. Jeśli Bóg dopuści do tego, żebym został skazany, będzie to oznaczać, że muszę patrzeć na te trzy lata nie jak na karę, ale jak na możliwość pełnienia specjalnej służby w nowym miejscu! Dlatego nie rozpaczam. (...) Bóg jest niezmiennie taki sam bez względu na to, czy jesteśmy wolni, czy w więzieniu. Dlatego nigdy nie jesteśmy sami. On jest z nami wszędzie, dopóki pozostajemy Mu wierni”.

Silna wiara naszych współwyznawców, takich jak brat Skrynnikow, jest dla nas zachętą. Myśląc o ciężkich próbach, które przechodzą, cisną się nam na usta słowa modlitwy apostoła Pawła: „Niech Bóg, który daje nadzieję, ze względu na wasze zaufanie do Niego napełni was wszelką radością i pokojem — tak byście mocą ducha świętego wręcz obfitowali w nadzieję” (Rzymian 15:13).