Przejdź do zawartości

Dziesięcioro braci i sióstr, którzy razem z ośmiorgiem innych zostali według panelu ekspertów w dziedzinie praw człowieka ONZ bezprawnie aresztowani w Rosji: Andriej Magliw, Igor Jegozarian, Rusłan Koroliew, Władimir Kuliasow i Walerij Rogozin (w górnym rzędzie od lewej); Walerij Szaliew, Tatiana Szamszewa, Olga Silajewa, Aleksandr Sołowjow i Denis Timoszin (w dolnym rzędzie od lewej)

18 MAJA 2020
ROSJA

Eksperci ONZ uznali, że pozbawienie wolności 18 Świadków Jehowy w Rosji było naruszeniem prawa międzynarodowego

Eksperci ONZ uznali, że pozbawienie wolności 18 Świadków Jehowy w Rosji było naruszeniem prawa międzynarodowego

Panel ekspertów w dziedzinie praw człowieka działający pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opublikował 15-stronicowy raport, w którym uznał, że aresztowanie w różnych miastach Rosji 18 Świadków Jehowy w okresie od maja 2018 do lipca 2019 roku stanowiło złamanie prawa międzynarodowego. Panel zażądał natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia tych Świadków, którzy wciąż przebywają w miejscach odosobnienia.

Wstępna wersja raportu została upubliczniona 15 maja 2020 roku. Wkrótce na stronie internetowej ONZ dostępna będzie jego wersja ostateczna.

Do takiego wniosku w sprawie naszych współwyznawców Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań doszła już po raz trzeci w ciągu minionego roku. W swojej ostatniej opinii Grupa Robocza potępiła wiele przejawów niewłaściwego traktowania naszych braci i sióstr w Rosji.

W kwestii angażowania przez władze „nadzwyczajnych środków” podczas aresztowań Świadków Grupa Robocza uznała, że „takie działania policji nie znajdują żadnego uzasadnienia”, i podkreśliła, że „żaden [Świadek] nie powinien był zostać aresztowany, umieszczony w areszcie śledczym, a ich sprawy nie powinny trafić przed sąd”.

Eksperci kategorycznie odrzucili zarzuty, jakoby Świadkowie dopuszczali się jakiejkolwiek „działalności ekstremistycznej”. Wyjaśnili, że bracia i siostry jedynie „w pokojowy sposób korzystali ze swojego prawa do wolności wyznania”.

W swojej opinii eksperci potępili również sposób prowadzenia rozpraw w sądach. Na przykład podczas rozpatrywania wniosku o umieszczenie dwóch sióstr w areszcie śledczym trzymano je w specjalnych zakratowanych częściach sali sądowej. Grupa Robocza wyjaśniła, że zgodnie z prawem międzynarodowym w stosunku do podejrzanego obowiązuje zasada „domniemania niewinności, dopóki jego wina nie zostanie zgodnie z prawem udowodniona”. Dlatego nasze siostry nie powinny być „w trakcie postępowania przed sądem zakute w kajdanki, trzymane w zakratowanych klatkach ani w żadnym wypadku traktowane w sposób, który by sugerował, że mogą być niebezpiecznymi przestępcami”.

Grupa Robocza zażądała, żeby Rosja usunęła z rejestrów kryminalnych wszystkich 18 Świadków i zgodnie z prawem międzynarodowym zadośćuczyniła im za wyrządzone szkody. Ponadto wezwano Rosję, żeby „przeprowadziła pełne i niezależne śledztwo w sprawie okoliczności bezprawnego pozbawiania wolności” oraz „podjęła stosowne działania przeciwko odpowiedzialnym za łamanie praw” Świadków.

W opinii zaznaczono, że tych 18 osób należy do „ciągle rosnącej liczby Świadków Jehowy w Rosji, których aresztowano i oskarżono o przestępstwa kryminalne tylko dlatego, że korzystali z wolności wyznania” — prawa chronionego umowami międzynarodowymi, których Rosja jest sygnatariuszem. Dlatego chociaż ta opinia skupia się na 18 braciach i siostrach wymienionych z nazwiska, Grupa Robocza wyraźnie zaznaczyła, że „dotyczy ona również wszystkich innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji”.

Wezwanie Grupy Roboczej nie gwarantuje, że nasi bracia i siostry w Rosji zostaną oczyszczeni z zarzutów, ale daje nadzieję na poprawę ich sytuacji. Czekamy na reakcję Rosji. Nasi rosyjscy współwyznawcy cały czas odważnie znoszą prześladowania, lecz wiemy, że nasz życzliwy Bóg, Jehowa, dalej będzie napełniać radością i pokojem tych, którzy Mu ufają (Rzymian 15:13).