Przejdź do zawartości

Brat Moskalenko na wolności przed budynkiem sądu

4 WRZEŚNIA 2019
ROSJA

Brat Walerij Moskalenko wypuszczony na wolność

Brat Walerij Moskalenko wypuszczony na wolność

Dnia 2 września 2019 roku Żeleznodorożny Sąd Rejonowy w Chabarowsku skazał brata Walerija Moskalenkę na dwa lata i dwa miesiące prac społecznych i dodatkowo na sześć miesięcy dozoru sądowego. Nie będzie on już musiał przebywać w miejscu odosobnienia.

Ku radości rodziny i przyjaciół po ogłoszeniu wyroku brat Moskalenko został zwolniony z aresztu, w którym przebywał od sierpnia 2018 roku. Przed aresztowaniem pracował jako pomocnik konduktora pociągu i opiekował się schorowaną matką. Zgodnie z postanowieniem sądu w okresie próbnym nie może on wyjeżdżać z Chabarowska i co miesiąc musi się stawić u kuratora sądowego.

W ostatnim słowie wygłoszonym przed sądem 30 sierpnia brat Moskalenko powiedział między innymi: „Jest dla mnie całkowicie nie do pomyślenia działać niezgodnie z wolą Boga, która jest wyraźnie nakreślona w Biblii. Bez względu na to, z jakimi zetknę się naciskami lub jakie kary zostaną mi wymierzone, nawet gdybym został skazany na karę śmierci, oświadczam, że nawet wtedy nie odwrócę się od wszechmocnego Stwórcy wszechświata, Jehowy Boga”.

Jarosław Siwulski, przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Świadków Jehowy, powiedział: „Nie zgadzamy się z wyrokiem skazującym, ale cieszymy się, że Walerij może wrócić do domu”.

Oprócz brata Moskalenki siedmiu innych braci w Kraju Chabarowskim oczekuje na wyroki w swoich procesach.

Jesteśmy wdzięczni Jehowie za to, że brat Moskalenko zachował silną wiarę w okresie pozbawienia wolności. Modlimy się o to, by Bóg dalej dodawał sił wszystkim braciom i siostrom, którzy znoszą prześladowania za swoje oparte na Biblii przekonania (Izajasza 40:31).