Przejdź do zawartości

18 MAJA 2020
ROSJA

Amerykańscy kongresmeni proponują rezolucję wzywającą Rosję do uwolnienia brata Dennisa Christensena

Amerykańscy kongresmeni proponują rezolucję wzywającą Rosję do uwolnienia brata Dennisa Christensena

Dwaj kongresmeni z Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (izby niższej parlamentu) zaproponowali przyjęcie Rezolucji numer 958, w której potępiono Rosję za niesprawiedliwe uwięzienie naszego brata Dennisa Christensena. Rezolucja ta jest kolejnym wyrazem oburzenia wysokich urzędników państwowych z powodu prześladowań religijnych naszych braci i sióstr w Rosji.

Brat Christensen został aresztowany w maju 2017 roku za uczestniczenie w chrześcijańskich zebraniach Świadków Jehowy. Rezolucja przedłożona 8 maja 2020 roku przez kongresmenów Eliota L. Engela i Michaela T. McCaula wzywa władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia brata Christensena.

W rezolucji napisano: „Dennis Christensen, Świadek Jehowy i obywatel Danii, został 6 lutego 2019 roku skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Wyrok skazujący został potępiony przez amerykańską Komisję do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej jako wpisujący się w schemat ‚dopuszczania się lub tolerowania poważnych naruszeń wolności religijnej’ przez władze rosyjskie”.

Dnia 25 maja 2020 roku miną trzy lata, od kiedy brat Christensen przebywa za kratkami. Ogółem w Rosji pozbawionych wolności jest 32 naszych współwyznawców — 9 zostało już skazanych, a 23 znajduje się w aresztach śledczych. Kolejnych 18 osób ma nałożony areszt domowy. Od 2017 roku funkcjonariusze organów ścigania wtargnęli do blisko 900 domów naszych braci w Rosji. Przeciwko 331 Świadkom Jehowy toczą się postępowania karne.

Wysocy urzędnicy w Stanach Zjednoczonych i Europie surowo potępili Rosję za prześladowania religijne wymierzone w Świadków Jehowy.

Niezależnie od tego, czy Rezolucja numer 958 zostanie przyjęta i sytuacja ulegnie jakiejkolwiek zmianie, to wiemy, że Jehowa wciąż będzie wspierał naszych braci i siostry, żeby mogli ją wytrwale znosić z radością. Wyczekujemy czasów, gdy Jehowa położy kres ‛sprowadzaniu udręki w majestacie prawa’ (Psalm 94:20-23).