Przejdź do zawartości

5 LIPCA 2019
PORTUGALIA

Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” — Lizbona (Portugalia)

Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” — Lizbona (Portugalia)
  • Termin: 28-30 czerwca 2019 roku

  • Obiekt: stadion Sport Lisboa e Benfica w Lizbonie

  • Program w językach: angielski, hiszpański, portugalski, portugalski język migowy

  • Najwyższa liczba obecnych: 63 390

  • Liczba ochrzczonych: 451

  • Liczba delegatów z zagranicy: 5300

  • Zaproszone Oddziały: Ameryka Centralna, Angola, Australazja, Brazylia, Ghana, Hiszpania, Indie, Kanada, Mozambik, Senegal, Stany Zjednoczone, Wenezuela

  • Ciekawe zdarzenie: Pan Santos był jednym z kierowców autobusów wożących delegatów. Gdy pilot grupy zaprosił go na kongres, pan Santos powiedział: „Chciałbym przyjść. Od początku pracy z wami czuję nieopisany spokój. Nie wiem, skąd się to bierze, ale wasza obecność mnie uspokaja. Będę na stadionie cały dzień, więc chcę skorzystać z programu”. Po programie powiedział, że naprawdę bardzo mu się podobało. Pochodzi z małej miejscowości pod Lizboną. Na kongresie spotkał brata z sąsiedniej wsi. Zgodził się z nim spotkać po powrocie do domu.

 

Miejscowi bracia i siostry witają delegatów na lotnisku

Przyjęcie delegatów w portugalskim Biurze Oddziału

Brat Geoffrey Jackson z Ciała Kierowniczego wygłasza końcowe przemówienie w pierwszym dniu kongresu

Obecni śpiewają w portugalskim języku migowym

Jedna z nowo ochrzczonych sióstr

Młoda siostra pozuje do zdjęcia z modelami Piotrusia i Zosi

Delegaci śpiewają pieśń kończącą program kongresu

Specjalni słudzy pełnoczasowi z różnych krajów pozdrawiają obecnych na zakończenie kongresu

Delegaci razem z miejscowym bratem podczas świadczenia publicznego

Miejscowi bracia i siostry wykonują dla delegatów tradycyjny taniec

Bracia i siostry, którzy wystąpili na spotkaniu wieczornym, pozdrawiają widzów