Przejdź do zawartości

25 CZERWCA 2019
NIEMCY

Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” — Berlin (Niemcy)

Kongres międzynarodowy w roku 2019 pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” — Berlin (Niemcy)
  • Termin: 14-16 czerwca 2019 roku

  • Obiekt: Stadion Olimpijski w Berlinie

  • Program w językach: angielski, niemiecki, rosyjski

  • Najwyższa liczba obecnych: 37 115

  • Liczba ochrzczonych: 255

  • Liczba delegatów z zagranicy: 5000

  • Zaproszone Oddziały: Brazylia, Ekwador, Finlandia, Grecja, Kanada, Polska, Skandynawia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

  • Ciekawe zdarzenie: Delegaci zwiedzali słynne berlińskie Muzeum Pergamońskie. Przyglądający się im strażnik powiedział: „Wielu ludzi nie ma żadnej nadziei, ponieważ stracili wiarę. Ale po was widać, że macie wiarę i darzycie się miłością”. Inny strażnik powiedział: „Przy takich zwiedzających jak wy czas szybciej leci i aż mi się chce pracować po godzinach”.

 

Miejscowi bracia i siostry witają delegatów na lotnisku

Bracia i siostry spędzają wspólnie czas obok stadionu

Delegaci, niektórzy ubrani w stroje narodowe, pozują do zdjęcia

Brat Samuel Herd z Ciała Kierowniczego wygłasza przemówienie kończące program w sobotę

Delegaci słuchają programu w języku angielskim i robią notatki w trakcie jednej z sesji. Dwie siostry słuchają przez słuchawki tłumaczenia programu na inny język

Bracia i siostry oglądają chrzest w sobotę

Zaproszeni specjalni słudzy pełnoczasowi pozdrawiają obecnych na zakończenie programu w niedzielę

Zdjęcie berlińskiego Stadionu Olimpijskiego, wybudowanego w 1936 roku, w pierwszym dniu kongresu. W obiekcie tym odbył się historyczny kongres międzynarodowy w 1990 roku, tuż po upadku muru berlińskiego

Delegaci biorą udział w świadczeniu publicznym przed słynną Bramą Brandenburską

Delegaci przy kolumnadzie obok Muzeum Pergamońskiego

Owacje na zakończenie spotkania wieczornego