Przejdź do zawartości

16 SIERPNIA 2019
DANIA

Otwarcie nowej wystawy biblijnej w Danii

Otwarcie nowej wystawy biblijnej w Danii

W lipcu 2019 roku w skandynawskim Biurze Oddziału Świadków Jehowy w duńskiej miejscowości Holbæk (około 65 kilometrów od Kopenhagi) otwarta została nowa wystawa biblijna. Jest ona zatytułowana „Biblia i imię Boże w Skandynawii”.

Na wystawie znalazł się unikalny zbiór ponad 50 rzadkich i ważnych Biblii w językach duńskim, farerskim, grenlandzkim, islandzkim, lapońskim, norweskim i szwedzkim.

Jednym z najciekawszych eksponatów jest oryginalna Biblia Gustawa Wazy z 1541 roku. To był pierwszy kompletny przekład Biblii na język używany w Skandynawii. Ustanowił on normy języka szwedzkiego w zakresie gramatyki i słownictwa. Przez ponad 300 lat był także tekstem źródłowym szwedzkich Biblii.

Oryginalny egzemplarz Biblii Gustawa Wazy z 1541 roku pokazywany na wystawie

Kolejny unikat na wystawie to Biblia Chrystiana III z 1550 roku. Była to pierwsza kompletna Biblia w języku duńskim. Przyczyniła się do ustandaryzowania tego języka i miała wielki wpływ na sporą część północnej Europy.

Oryginalny egzemplarz Biblii Chrystiana III z 1550 roku

Erik Jørgensen ze skandynawskiego Komitetu Oddziału mówi: „Ta nowa wystawa biblijna pokazuje głęboki szacunek przez stulecia okazywany w Skandynawii Słowu Bożemu i majestatycznemu imieniu Jehowy”.