LONDYN: Świadkowie Jehowy budują nowy ośrodek administracyjny w Wielkiej Brytanii, jakieś 70 kilometrów na wschód od Londynu, w Chelmsford w hrabstwie Essex. Projekt budowy i metody budowlane w procesie certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) zostały sklasyfikowane jako Outstanding (wybitne), czyli otrzymały najwyższą możliwą ocenę. Do tej pory tak wysoko oceniono tylko jeden obiekt.

Dnia 25 maja 2017 roku nowe obiekty Świadków w Chelmsford jako drugie w historii otrzymały najwyższe notowania w systemie certyfikacji BREEAM — zostały ocenione jako wybitne

System BREEAM, stworzony przez światowej sławy instytut budownictwa BRE (Building Research Establishment), ocenia, czy obiekty są przyjazne dla środowiska pod kątem projektu, infrastruktury i budynków w takich kategoriach jak: energia, zdrowie i samopoczucie, innowacyjność, zagospodarowanie terenu, materiały, zarządzanie, zanieczyszczenie środowiska, transport, odpady i woda. Projekty mogą otrzymać oceny w następującej skali: Pass (dostateczny), Good (dobry), Very Good (bardzo dobry), Excellent (doskonały) albo Outstanding (wybitny). Rada miasta Chelmsford uznała, że wyda Świadkom zgodę na budowę nowego obiektu, jeśli proponowany przez nich plan uzyska w klasyfikacji BREEAM ocenę co najmniej bardzo dobrą. Neil Jordan, główny architekt do spraw budownictwa ekologicznego pracujący w radzie miasta, tak skomentował projekt przedstawiony przez Świadków: „Cieszymy się, że Świadkowie Jehowy w takiej mierze zastosowali się do wyznaczonych przez radę miasta standardów, a nawet zrobili więcej”. Dodał też, że projekt „słusznie można teraz uznać za chlubę miasta i wybitny przykład osiągania najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska”.

Warto zauważyć, że projekt ten został nie tylko uznany za wybitny, ale również wyróżniony ze względu na innowacyjność w zielonym budownictwie. Świadkom udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2250 ton dzięki kwaterowaniu pracowników na miejscu budowy i rozwożeniu ich minibusami i innymi środkami transportu przyjaznymi dla środowiska. Zyskali przez to jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie w kategorii „innowacyjność”. Pan Jordan wyjaśnia, że projekt „znacznie przyczynił się do znalezienia nowych rozwiązań pozwalających na redukcję śladu węglowego, za co przyznano punkty w kategoriach nie występujących wcześniej w programie BREEAM”.

Pallab Chatterjee, asesor BREEAM

Pallab Chatterjee, asesor BREEAM, tak wypowiada się o swojej współpracy ze Świadkami i ich relacjach z lokalną społecznością: „Podobała mi się pozytywna i przyjemna atmosfera na placu budowy, co należy do rzadkości. Świadkowie starali się, żeby ich projekt uwzględniał w jak największym stopniu wymogi z zakresu zielonego budownictwa sklasyfikowane w obrębie programu BREEAM. Nie chodziło im tylko o to, żeby uzyskać certyfikat, ale żeby budować w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska i energooszczędny. Byłem pod wrażeniem, że w takiej mierze wzięto pod uwagę opinię lokalnej społeczności i przyszłych użytkowników. To była jedna z najlepszych budów, przy których pracowałem”.

Andrew Schofield, rzecznik Świadków Jehowy w Wielkiej Brytanii, powiedział: „Przez prawie 60 lat nasz ośrodek administracyjny znajdował się w Londynie. Konieczne stało się jednak wzniesienie większych obiektów spowodowane wzrostem zapotrzebowania na literaturę biblijną i inne oparte na Biblii materiały. Naszą 34-hektarową działkę zaczęliśmy przygotowywać pod budowę w kwietniu 2015 roku, a zakończenie prac planujemy na koniec roku 2019”.

Kontakt dla dziennikarzy:

David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000

Wielka Brytania: Andrew Schofield, tel. +44-20-8906-2211