Przejdź do zawartości

19 KWIETNIA 2017
ROSJA

Piąty dzień rozprawy przed rosyjskim Sądem Najwyższym: Analiza 10 lat batalii prawnych toczonych przez Świadków Jehowy

Piąty dzień rozprawy przed rosyjskim Sądem Najwyższym: Analiza 10 lat batalii prawnych toczonych przez Świadków Jehowy

NOWY JORK: W środę 19 kwietnia 2017 roku około 300 osób przyszło na piąty dzień rozprawy przed Sądem Najwyższym Federacji Rosyjskiej w sprawie wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidację Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy. Niektórzy obserwatorzy zjawili się przed budynkiem Sądu już o godzinie 2 nad ranem. W trakcie rozprawy Sąd analizował 43 tomy złożonych materiałów, które dokumentują agresywne działania rosyjskich władz wymierzone w Świadków w ostatnich 10 latach.

Sąd przeanalizował 43 tomy dokumentacji dowodowej

Podczas analizy przedstawionych dowodów prawnicy reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości nie byli w stanie podać podstawy prawnej, na mocy której domagają się likwidacji Centrum Administracyjnego. Nie przedstawili też żadnych dowodów działań o charakterze ekstremistycznym, których miałyby się dopuścić Centrum lub jakakolwiek lokalna organizacja religijna, którymi Świadkowie Jehowy posługują się w Rosji. Jurij Toporow, jeden z prawników reprezentujących Centrum Administracyjne, zwrócił uwagę Sądu na to, że w dokumentach sprawy znajduje się wiele zaświadczeń o nagrodach i oficjalnych podziękowań, które Centrum Administracyjne otrzymało od władz. Świadczy to o tym, że w minionych latach władze dostrzegały pozytywny wkład Centrum w życie społeczne. Przedstawiono również dowody, że podobny pozytywny wpływ na lokalne społeczności wywierają poszczególne organizacje religijne Świadków. Ponadto kilka tomów dokumentów potwierdza, że choć od 2008 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza inspekcje lokalnych organizacji religijnych Świadków Jehowy w Rosji, nie znalazło żadnych dowodów prowadzenia przez nie działalności ekstremistycznej, co przyznali sami przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z przodu, od lewej: Anton Omelczenko, Maksim Nowakov, Wiktor Żenkow i Jurij Toporow, prawnicy reprezentujący Centrum Administracyjne Świadków Jehowy w Rosji. Z tyłu, od lewej: Wasilij Kalin i Sergiej Czerepanow (zasłonięty), członkowie komitetu nadzorującego funkcjonowanie Centrum Administracyjnego

Sąd wznowi posiedzenie 20 kwietnia 2017 roku, o godzinie 14.00 czasu miejscowego.

Kontakt dla dziennikarzy:

David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000

Rosja: Jarosław Siwulski, tel. +7-911-087-8009

Polska: Ryszard Jabłoński, tel. +48 608-575-000