Nagroda za wysiłki Świadków, by udostępniać niesłyszącym w Kolumbii materiały oparte na Biblii

BOGOTA, Kolumbia: Podczas ogólnokrajowej konferencji, która odbyła się od 7 do 9 października 2016 roku, Krajowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego w Kolumbii (ANISCOL) wraz z dwoma stowarzyszeniami regionalnymi wręczyły Świadkom Jehowy nagrodę za ich materiały w języku migowym. Była to pierwsza ogólnokrajowa konferencja zorganizowana dla tłumaczy języka migowego w Kolumbii, którzy udzielają praktycznej pomocy głuchoniemym i głuchoniewidomym.

Świadkowie zostali zaproszeni na konferencję, żeby odebrać nagrodę za „wybitną pracę związaną z produkowaniem materiałów religijnych oraz ich pozytywny wpływ na życie kolumbijskiej społeczności głuchych”. Ricardo Valencia López, jeden z organizatorów tego wydarzenia oraz prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Kolumbijskiego Języka Migowego w regionie Trójkąt Kawowy (ASINTEC), wyjaśnił, że Świadkowie Jehowy zostali zaproszeni za „swój wkład w rozwój tego zawodu poprzez wydawanie dobrze przygotowanych materiałów, będących punktem odniesienia w konsultacji i obserwowaniu modeli przekładu”.

Wyjątkowo pozytywne przyjęcie prezentacji Świadków skłoniło komitet organizacyjny do przyznania im dodatkowej nagrody

Podczas konferencji Świadkowie przedstawili prezentację opisującą ich doświadczenia z pracy zespołu tłumaczy. Prezentacja spotkała się z tak pozytywnym przyjęciem, że komitet organizacyjny postanowił dodatkowo nagrodzić Świadków.

Uczestniczący w konferencji Cristian David Valencia, grafik i projektant audiowizualny z Pereiry, przyznał, że „był zaskoczony tak dobrze zaprojektowanym programem edukacyjnym przygotowanym przez społeczność religijną”. Jest to znamienne, jeśli się weźmie pod uwagę zwłaszcza fakt, że Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność. 

Wilson Torres, rzecznik prasowy Świadków Jehowy w Kolumbii, powiedział: „Udostępniamy materiały lokalnym społecznościom głuchych od 2000 roku. Nasz serwis internetowy zawiera ponad 400 filmów przeznaczonych dla dorosłych, nastolatków i dzieci, którzy posługują się kolumbijskim językiem migowym. Nadal będziemy nieodpłatnie udostępniać te materiały oparte na Biblii, tak jak to robimy ze wszystkimi naszymi wydawnictwami”.

Na całym świecie zespoły tłumaczy Świadków Jehowy przygotowują i udostępniają liczne materiały wideo w 88 językach migowych. Świadkowie Jehowy stworzyli też aplikację JW Library Sign Language, która umożliwia łatwe pobieranie, organizowanie i odtwarzanie filmów w językach migowych dostępnych na stronie jw.org.

Kontakt dla dziennikarzy:

David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000

Kolumbia: Wilson Torres, tel. +57-1-8911530