Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

30 GRUDNIA 2013
KIRGISTAN

Sąd w Kirgistanie orzeka na korzyść osób odmawiających służby wojskowej

Sąd w Kirgistanie orzeka na korzyść osób odmawiających służby wojskowej

BISZKEK, Kirgistan — 19 listopada 2013 roku tamtejsza Izba Konstytucyjna Sądu Najwyższego jednogłośnie orzekła, że obowiązujące w państwie przepisy o służbie alternatywnej są niezgodne z konstytucją i naruszają prawo do wolności wyznania. Sąd nakazał rządowi wprowadzić do nich poprawki, tak by osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na sumienie mogły pełnić służbę alternatywną o ściśle cywilnym charakterze.

Ustawę o służbie alternatywnej uchwalono w Kirgistanie w roku 2009. Okazało się jednak, że służba ta pozostaje pod nadzorem sił zbrojnych. Ci, którzy się na nią zgodzili, podlegali władzom wojskowym i nieraz zmuszano ich do wnoszenia opłat na rzecz armii. Po odbyciu służby automatycznie trafiali do rezerwy. W rezultacie Świadkowie odmawiali pełnienia służby alternatywnej, co w kilku wypadkach doprowadziło do wytoczenia im procesów sądowych.

Listopadowe orzeczenie świadczy o tym, że Świadkowie Jehowy mieli istotne powody, by odmawiać służby alternatywnej, i wcale nie próbowali uchylać się w ten sposób od obowiązków obywatelskich. Przeciwnie, według ustaleń Sądu do służby o charakterze cywilnym nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń. Można się spodziewać, że wszystkie wytoczone im sprawy karne zostaną rozpatrzone ponownie, a wydane orzeczenia będą zgodne z wprowadzonymi poprawkami.

Chamit Iskakow, rzecznik Świadków Jehowy w Kirgistanie, mówi: „Orzeczenie to, oprócz rozwiązania problemu odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie, będzie też użyteczne w przyszłości — pomoże wyjaśniać kirgiskim urzędnikom, że Świadkowie Jehowy są szanowaną, międzynarodową religią”.

Kontakt dla dziennikarzy:

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Kirgistan: Chamit Iskakow, tel. +996 770 778 885