ERYWAŃ, Armenia — 12 listopada 2013 roku ormiańskie władze wypuściły z więzienia ostatnich 14 Świadków Jehowy przetrzymywanych za odmowę wstąpienia do armii. Od 8 października na wolność wyszło łącznie 28 więźniów sumienia będących Świadkami. Zwiastuje to zmianę w postawie władz Armenii wobec osób odmawiających służby wojskowej. Wcześniej rząd lekceważył ich prawa, przez co w ciągu minionych 20 lat ponad 450 młodych Świadków trafiło do zakładów karnych. Teraz, po raz pierwszy od roku 1993, w ormiańskich więzieniach nie ma żadnego Świadka Jehowy skazanego za odmowę służby wojskowej.

Nieco ponad miesiąc wcześniej — 8 i 9 października — ośmiu Świadków wyszło na wolność na podstawie przepisu przewidującego skrócenie wyroków więźniom sumienia o pół roku. Sześciu kolejnych wypuszczono 24 października. Jako pierwsi odnieśli oni pożytek z poprawek wprowadzonych do przepisów o alternatywnej służbie cywilnej, przyjętych w Armenii 8 czerwca 2013 roku. Dzięki tym poprawkom osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na sumienie nie będą już trafiać do więzienia; mogą teraz pełnić służbę alternatywną, która nie pozostaje pod nadzorem sił zbrojnych.

Do nowego programu służby alternatywnej zgłosiło się już przeszło 90 młodych Świadków. 23 października i 12 listopada 2013 roku komisja parlamentarna zatwierdziła wnioski 71 z nich. Ponadto ogłosiła, że w niedługim czasie rozważy też pozostałe wnioski.

David Semonian, rzecznik Świadków Jehowy w nowojorskim Biurze Głównym, mówi: „Bardzo się cieszymy, że rząd Armenii wypuścił na wolność tych młodych mężczyzn. Wydaje się, że ten istniejący od lat problem wreszcie został rozwiązany”.

Kontakt dla dziennikarzy:

David Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Armenia: Tigran Harutjunjan, tel. +374 93 900 482