Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

30 SIERPNIA 2017
WENEZUELA

Świadkowie Jehowy w Wenezueli prowadzą biblijną działalność edukacyjną mimo kryzysu gospodarczego

Świadkowie Jehowy w Wenezueli prowadzą biblijną działalność edukacyjną mimo kryzysu gospodarczego

NOWY JORK: Środki masowego przekazu na całym świecie informują o pogarszających się warunkach w Wenezueli spowodowanych problemami gospodarczymi. Biuro Oddziału w Wenezueli podaje, że kryzys dotknął również naszych braci i siostry. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy przygląda się położeniu naszych współwyznawców i śledzi dotyczące ich doniesienia.

Zdarzyło się, że do Sal Królestwa, w których trwały cotygodniowe zebrania, wtargnęli uzbrojeni przestępcy z zamiarem kradzieży urządzeń elektronicznych i innych wartościowych przedmiotów. Ponadto czasem zebrania muszą się odbywać w domach prywatnych, ponieważ gwałtowne starcia uniemożliwiają korzystanie z Sal Królestwa. Pewna liczba naszych braci i sióstr straciła pracę z powodu likwidacji ich miejsca zatrudnienia. Niektórzy prowadzili własną działalność, ale zaczęli być nękani przez przestępców i gangi. W obawie o własne bezpieczeństwo byli zmuszeni sprzedać swoje firmy i opuścić kraj. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat co najmniej 680 braci i sióstr zostało porwanych, 13 146 przeżyło rozbój z użyciem broni, a 144 było ofiarami gwałtu lub próby gwałtu. Z głębokim smutkiem pragniemy powiadomić, że do 10 sierpnia 2017 roku 47 naszych braci i sióstr straciło życie. Jeszcze inni zmarli, ponieważ nie mogli uzyskać niezbędnej pomocy medycznej.

Ciało Kierownicze w dalszym ciągu uważnie monitoruje sytuację i wykorzystuje dobrowolne datki, by nieść pomoc braciom i siostrom, którzy potrzebują podstawowych środków do życia. Ponieważ indywidualne próby zapewnienia bezpośredniej pomocy mogą być niebezpieczne, Ciało Kierownicze kontaktuje się również z innymi Biurami Oddziałów na świecie, aby ustalić, jaki sposób udzielania wsparcia naszym braciom i siostrom w Wenezueli będzie najlepszy.

W trosce o potrzeby braci Biuro Oddziału w Wenezueli powołało własny Komitet Pomocy Doraźnej, który nadzoruje 24 podkomitety działające w całym kraju. W tych „dniach ostatnich” ponad 149 000 głosicieli w Wenezueli dzielnie znosi dotkliwe próby, ale również zwiększa swoje wysiłki związane z dzieleniem się z innymi pokrzepiającym orędziem biblijnym (2 Tymoteusza 3:1-5; 2 Tymoteusza 4:2). Luis Navas, rzecznik Biura Oddziału w Wenezueli, wyjaśnia: „Pod względem duchowym jeszcze nigdy nie mieliśmy się tak dobrze jak teraz. Znacznie wzrosła liczba obecnych na zebraniach zborowych. Więcej osób podejmuje stałą służbę pionierską, zachowując przy tym większą ostrożność w służbie. Ludzie wiedzą, że zachowujemy ścisłą neutralność i nie bierzemy udziału w żadnych nielegalnych działaniach, więc mile reagują na pochodzące z Biblii orędzie, które daje nadzieję i pocieszenie”.

Świadkowie Jehowy w Wenezueli będą dalej troszczyć się o siebie nawzajem i pokrzepiać innych ludzi. Na całym świecie ich współwyznawcy będą niezmiennie ich wspierać i się za nich modlić (Rzymian 12:12, 13; 2 Koryntian 1:3, 4).

Kontakt dla dziennikarzy:

David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000

Wenezuela: Luis Navas, tel. +58-244-400-5000