Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

6 LIPCA 2015
UKRAINA

Specjalne spotkanie Świadków Jehowy transmitowane do strefy działań wojennych na Ukrainie

LWÓW, Ukraina: 14 lutego 2015 roku na Ukrainie odbyło się specjalne spotkanie Świadków Jehowy. Zorganizowano je z myślą o udzieleniu duchowego wsparcia przeszło 17 000 współwyznawców, którzy żyją w strefie działań wojennych we wschodniej części kraju. Dzięki strumieniowej transmisji wideo dwugodzinny program przedstawiony w Biurze Oddziału Świadków Jehowy we Lwowie był na żywo odbierany na wschodzie Ukrainy i w innych jej rejonach. Spotkanie to było bardzo potrzebne, ponieważ 24 stycznia 2015 roku wskutek śmiercionośnego ataku rakietowego na portowe miasto Mariupol zniszczeniu uległy między innymi 3 domy i 58 mieszkań Świadków Jehowy. Spośród tamtejszych Świadków jedna osoba została poważnie ranna, a inna, mająca zaledwie 16 lat, poniosła śmierć.

Zebrani w Sali Królestwa w Makiejewce, położonej w strefie działań wojennych, oglądają transmisję spotkania zorganizowanego w ukraińskim Biurze Oddziału

Biuro Oddziału na Ukrainie, we współpracy z Oddziałem w Rosji, sporządziło nagranie wideo całego spotkania i przetransmitowało je do zborów Świadków Jehowy na Białorusi i w Rosji. W rezultacie oprócz 150 841 ukraińskich Świadków Jehowy program ten obejrzało 186 258 ich współwyznawców na Białorusi i w Rosji, co daje łączną liczbę 337 099.

Gustaw Berki, rzecznik Świadków Jehowy na Ukrainie, wyjaśnia: „Sprawozdania dotyczące zorganizowanych przez nas akcji pomocy były ogromnym pokrzepieniem dla osób przebywających w strefie działań wojennych. Otuchy dodały również wiadomości o tym, jak komitet niesienia pomocy w Rostowie nad Donem w Rosji troszczy się o naszych przyjaciół będących uchodźcami”.

Rzecznik Świadków Jehowy w Rosji Jarosław Siwulski mówi: „Świadkowie Jehowy są znani na całym świecie z pokojowego usposobienia i neutralności w sprawach politycznych. Częścią tego spotkania były przemówienia, w których podkreślono biblijną podstawę naszej neutralności. Pomogły one uwypuklić powody, dla których ani w Rosji, ani na Ukrainie, ani w innych krajach Świadkowie Jehowy nie stają po żadnej ze stron w konfliktach zbrojnych”.

Gorłówka, obwód doniecki: Dwie kobiety będące Świadkami Jehowy przeżyły wybuch pocisku rakietowego, który trafił w ich dom, gdy przebywały wewnątrz

Dotychczas ukraińskie Biuro Oddziału powołało 14 Komitetów Pomocy Doraźnej, które starają się zaspokoić potrzeby osób dotkniętych wojną. Komitety te dostarczyły już w rejon działań wojennych ponad 149 ton żywności i 21 ton ubrań. Z tego wsparcia skorzystali zarówno członkowie zborów, jak i ludzie niebędący Świadkami. Postarano się też o dach nad głową dla przeszło 7600 uchodźców. Udało się także naprawić lub odbudować wiele uszkodzonych albo zburzonych domów i Sal Królestwa (miejsc wielbienia Boga). Na przykład w Mariupolu zaledwie dwa dni po wspomnianym ataku rakietowym jeden z Komitetów Pomocy Doraźnej zadbał o to, żeby 160 ochotników zajęło się pracami remontowymi w 34 uszkodzonych mieszkaniach.

Mariupol: Parking obok Sali Królestwa (niewidocznej na zdjęciu) po ataku rakietowym

Gustaw Berki wskazał dalej, że akcje niesienia pomocy nadzorowane przez ukraińskie Biuro Oddziału zaspokajają nie tylko bieżące potrzeby fizyczne i materialne. Powiedział: „Zorganizowano to specjalne spotkanie, a ponadto do 136 zborów Świadków Jehowy w strefie wojennej nadal docierają podróżujący kaznodzieje. I jak to się dzieje we wszystkich zborach na świecie, miejscowi starsi podejmują szczególne wysiłki, żeby pocieszać i wzmacniać duchowo osoby powierzone ich opiece”.

Kontakt dla dziennikarzy:

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Białoruś: Paweł Jadłouski, tel. +375 17 292 93 78

Rosja: Jarosław Siwulski, tel. +7 812 702 2691

Ukraina: Gustaw Berki, tel. +38 032 240 9323

Polska: Ryszard Jabłoński, tel. +48 608 575 000