Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

2 LIPCA 2013
ROSJA

Trybunał Europejski broni prawa do prywatności

Trybunał Europejski broni prawa do prywatności

Nowy Jork — W czwartek 6 czerwca 2013 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) nakazał władzom Rosji wypłacić W. Żukowej i J. Awilkinie po 5000 euro odszkodowania. Rosyjscy urzędnicy weszli w posiadanie prywatnej dokumentacji medycznej bez upoważnienia wspomnianych osób. Trybunał orzekł, że takim działaniem naruszono fundamentalne prawo do prywatności, które określił jako „podstawową zasadę” zagwarantowaną Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Orzeczenie Trybunału kończy ponad 5-letnią batalię prawną. W roku 2007 zastępca prokuratora Sankt Petersburga nakazał tamtejszym placówkom medycznym przesyłać do prokuratury informacje o „każdej odmowie przyjęcia transfuzji krwi lub jej składników przez Świadków Jehowy” — bez powiadamiania pacjenta czy uzyskania jego zgody. Dlatego też 9 marca 2009 roku Świadkowie Jehowy złożyli do ETPC skargę w sprawie Awilkina i inni przeciw Rosji. Trybunał uznał działania rosyjskich władz za „prześladowcze” i potwierdził, że nie istniały żadne „istotne ani wystarczające powody”, by ujawniano poufne informacje urzędnikom publicznym.

Komentując korzystny wyrok w tej sprawie, Grigorij Martynow, rzecznik Świadków Jehowy w Rosji, powiedział: „Orzeczenie Trybunału przyczyni się do ochrony podstawowych praw wszystkich obywateli Rosji oraz mieszkańców pozostałych krajów należących do Rady Europy”.

Kontakt dla dziennikarzy:

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Rosja: Grigorij Martynow, tel. +7 812 702 2691