Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata w języku rosyjskim

18 LISTOPADA 2016
ROSJA

CZĘŚĆ 2

Eksperci krytykują groźbę obłożenia zakazem w Rosji Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata

Eksperci krytykują groźbę obłożenia zakazem w Rosji Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata

Jest to druga z trzech części serii artykułów opartych na wywiadach z ekspertami w dziedzinie religii, polityki i socjologii oraz specjalistami w zakresie zagadnień sowieckich i postsowieckich.

PETERSBURG, Rosja: Rosyjskie władze usiłują obłożyć zakazem Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydane przez Świadków Jehowy. Twierdzą, że należy je uznać za materiał o charakterze „ekstremistycznym”.

Dr Jekaterina Elbakjan

Na ironię zakrawa fakt, że jeśli sąd przychyli się do wniosku oskarżenia, zakaz nałożony na Przekład Nowego Świata będzie „pogwałceniem poprawki do Artykułu 3 federalnej ustawy o zwalczaniu działalności ekstremistycznej podpisanej przez prezydenta Putina jesienią 2015 roku” — stwierdza doktor Jekaterina Elbakjan, profesor socjologii w moskiewskiej Akademii Pracy i Stosunków Socjalnych. Poprawka do Artykułu 3 stanowi: „Biblia, Koran, Tanach oraz Kandżur, ich treść i pochodzące z nich cytaty, nie mogą być zakwalifikowane jako materiały ekstremistyczne”.

Dr Roman Lunkin

„Trudno to sobie wyobrazić, ale ustawa mająca chronić pewne święte teksty jest wykorzystywana do zakazania innych świętych pism” — stwierdza doktor Roman Lunkin, kierownik Centrum Badań Religioznawczych i Społecznych w Instytucie Europejskim Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. „Jako pierwsi ucierpieli z tego powodu Świadkowie Jehowy i ich przekład Biblii”.

Dr Jeffrey Haynes

Ponadto „Rosja jest sygnatariuszem MPPOiP [Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych] i próba zdelegalizowania takiej Biblii byłaby naruszeniem prawa do wolności wyznania”— zauważa doktor Jeffrey Haynes, profesor nauk politycznych i dyrektor Centrum Badań nad Religią, Konfliktami i Współpracą na London Metropolitan University.

Pozew w sprawie Przekładu Nowego Świata trafił do Sądu Miejskiego w Wyborgu, mieście leżącym 138 km na północny zachód od Petersburga. 26 kwietnia 2016 roku, drugiego dnia przesłuchań wstępnych, sędzia przychylił się do wniosku prokuratury, by odroczyć rozprawę na czas przeprowadzenia ekspertyzy sądowej Przekładu Nowego Świata. Świadkom Jehowy nie dano szansy na przedstawienie argumentów obrony, a sąd zlecił dokonanie ekspertyzy Centrum Badań Socjokulturowych, którego negatywna opinia o Przekładzie Nowego Świata posłużyła jako podstawa oskarżenia wysuniętego przez prokuraturę. Upoważnienie tego samego ośrodka do ponownej analizy Przekładu Nowego Świata narusza precedens ustanowiony przez Rosyjski Sąd Najwyższy. Postanowił on odrzucić opinię eksperta, który wcześniej wyraził swoje zdanie w przedmiocie sprawy rozpatrywanej przez sąd.

Dr Gerhard Besier

W czasie trwania zleconej przez sąd ekspertyzy niektórzy specjaliści z uznaniem wyrazili się o przekładzie dokonanym przez Świadków Jehowy. Na przykład doktor Gerhard Besier, dyrektor Instytutu im. Sigmunda Neumanna do Badań nad Wolnością i Demokracją, mówi: „Przekład Nowego Świata został na całym świecie wysoko oceniony przez biblistów reprezentujących różne ugrupowania religijne”.

Również SOVA — moskiewska organizacja zajmująca się prawami człowieka — stwierdziła w swoim comiesięcznym raporcie „Nadużywanie antyekstremistycznych przepisów” z lutego 2016 roku: „W Przekładzie Nowego Świata nie znajdujemy żadnych oznak ekstremizmu”. Od tamtej pory praktycznie każdego miesiąca SOVA stanowczo krytykowała takie poczynania Rosji. Na przykład w czerwcu 2016 roku napisano: „Chcielibyśmy podkreślić, że prześladowania Świadków Jehowy w Rosji oraz delegalizację ich literatury i lokalnych organizacji uważamy za dyskryminację religijną”.

Kontakt dla dziennikarzy:

David A. Semonian, Office of Public Information, tel. 1-718-560-5000

Rosja: Jarosław Siwulski, tel. 7-812-702-2691