Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

12 GRUDNIA 2012
FRANCJA

Francja zwraca bezprawnie zajęte fundusze Świadków Jehowy

Francja zwraca bezprawnie zajęte fundusze Świadków Jehowy

Po 14-letniej batalii prawnej, 11 grudnia 2012 roku, rząd Francji zwrócił Świadkom Jehowy 6 373 987,31 euro (8 294 320 dolarów).

W 1998 roku francuskie władze obłożyły dobrowolne datki na cele religijne składane przez Świadków Jehowy wygórowanym, 60-procentowym podatkiem działającym wstecz, a w 2003 roku zażądały częściowej jego zapłaty. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż Francja jest winna naruszenia wolności religijnej Świadków Jehowy przez to, że bezprawnie nałożyła podatek, który mógł doprowadzić do likwidacji biura krajowego Świadków i utrudnić im prowadzenie biblijnej działalności edukacyjnej. Ponieważ Trybunał orzekł, że podatek jest niezgodny z prawem, rząd Francji zaczął wprowadzać to orzeczenie w życie — zwrócił zajęte fundusze wraz z odsetkami oraz pokrył koszty procesu.

Kontakt dla dziennikarzy:

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Francja: Guy Canonici, tel. +33 2 32 25 55 55