Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

TADŻYKISTAN

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Dnia 22 kwietnia 2017 roku władze wojskowe aresztowały 18-letniego Daniiła Islamowa za podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej. Przetrzymywano go w wojskowym obozie szkoleniowym w Tadżykistanie do 13 października 2017 roku, kiedy to sąd wojskowy w Duszanbe uznał go za winnego i skazał na sześć miesięcy pozbawienia wolności. Na razie jest on przetrzymywany w mieście Kurgonteppa.

W 2014 roku Daniił Islamow zaczął analizować Biblię z pomocą Świadków Jehowy. Pokojowe przesłanie zawarte w tej Księdze zrobiło na nim duże wrażenie. Kiedy otrzymał wezwanie, żeby 22 kwietnia 2017 roku stawić się na komisji poborowej w dzielnicy Firdavsi miasta stołecznego Duszanbe, wyjaśnił władzom, że jego wyszkolone na Biblii sumienie nie pozwala mu pełnić służby wojskowej, i poprosił o możliwość pełnienia alternatywnej służby cywilnej. Władze wojskowe naciskały go, żeby dobrowolnie wstąpił do armii i służył pod nadzorem Ministerstwa do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, gdzie nie musiałby używać broni. Daniił stanowczo odmówił pełnienia jakiejkolwiek formy służby wojskowej. Tego samego dnia wysłano go do wojskowego obozu szkoleniowego w rejonie Wachsz, ponad 100 kilometrów od Duszanbe.

Ukarany, ponieważ rząd nie dopilnował, żeby wprowadzono alternatywną służbę cywilną

Po tym, jak na początku czerwca wniesiono pierwsze oskarżenia przeciwko Daniiłowi Islamowowi, jego prawnik złożył wniosek o umorzenie sprawy, ponieważ nie było żadnych dowodów na to, że doszło do przestępstwa. W Tadżykistanie ustawa dotycząca pełnienia służby wojskowej pozwala zastąpić obowiązkową służbę wojskową alternatywną służbą cywilną i o taką właśnie możliwość prosił Daniił Islamow. Jego obrońca powołał się również na międzynarodowe normy prawne, które zwalniają z pełnienia obowiązkowej służby wojskowej, jeśli kłóci się ona z przekonaniami lub religią danej osoby.

Prokuratura wojskowa odpowiedziała, że alternatywna służba cywilna nie jest dostępna w Tadżykistanie *. Starszy oficer śledczy prokuratury wojskowej R. Sajdalijew odrzucił wniosek o umorzenie sprawy, orzekając, że Daniił Islamow podlega prawu wojskowemu i nie ma tu podstaw do zwolnienia od służby wojskowej. 31 lipca 2017 roku ten sam śledczy uznał, że „żołnierz Islamow” jest winny odmowy pełnienia służby wojskowej. 13 października 2017 roku sąd wojskowy przychylił się do wniosku i skazał Daniiła Islamowa na sześć miesięcy pobytu w kolonii karnej.

Obrońca Daniiła Islamowa wniósł odwołanie od tego wyroku, zaznaczając: „To oczywiste, że pan Islamow nie jest żołnierzem i nie powinien podlegać prawu wojskowemu. Starszy śledczy Sajdalijew zauważył, że pan Islamow nie złożył przysięgi wojskowej, odmawia noszenia munduru, mówi, że sumienie nie pozwala mu służyć w wojsku, i prosi o możliwość zrobienia czegoś na rzecz społeczeństwa w ramach alternatywnej służby cywilnej. Wszystko to świadczy o tym, że człowiek ten nie chce pełnić służby wojskowej ze względu na swoje sumienie, a nie z powodu niesubordynacji. Nie jest to ‚żołnierz Islamow’, ale kochający pokój chrześcijanin, który chce służyć społeczeństwu poprzez pełnienie alternatywnej służby cywilnej”.

Sąd Najwyższy Tadżykistanu nie rozpatrzył odwołania, ale cofnął sprawę do sądu pierwszej instancji z powodu „błędów formalnych w sprawie”, które miała popełnić kancelaria tego sądu. Prawnik Daniiła Islamowa stara się, by Sąd Najwyższy ponownie zajął się tą sprawą, podczas gdy on sam przebywa w więzieniu.

Komitet Praw Człowieka ONZ wzywa Tadżykistan do respektowania prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie

W raporcie z 18 lipca 2005 roku Komitet Praw Człowieka ONZ (zwany dalej Komitetem) wezwał władze Tadżykistanu „do poczynienia wszelkich koniecznych kroków w celu poszanowania prawa obdżektorów do zwolnienia z pełnienia służby wojskowej” *. W raporcie z roku 2013 Komitet podtrzymał tę decyzję i ponownie wezwał władze do podjęcia działań, które umożliwią obywatelom korzystanie z tego prawa *. Władze jeszcze nie zastosowały się do wytycznych Komitetu.

Podjęte działania

W oczekiwaniu na proces Daniiła Islamowa jego obrońca wniósł skargę do oenzetowskiej Grupy Roboczej do spraw Bezprawnych Zatrzymań (WGAD). Dnia 5 października 2017 roku WGAD wydała Opinię nr 43/2017, w której przyznano, że władze Tadżykistanu bezprawnie zatrzymały Daniiła Islamowa i powinny natychmiast go uwolnić oraz zadbać, żeby otrzymał zadośćuczynienie.

Świadkowie Jehowy są wdzięczni, że w większości krajów, w których służba wojskowa jest obowiązkowa, z myślą o obdżektorach przygotowuje się program alternatywnej służby cywilnej. Mają nadzieję, że Tadżykistan wkrótce zastosuje się do własnego ustawodawstwa oraz wywiąże z zobowiązań międzynarodowych i wprowadzi alternatywną służbę cywilną dla obywateli, chcących postępować w zgodzie ze swoim sumieniem.

Kalendarium wydarzeń

 1. 13 października 2017

  Sąd wojskowy skazuje Daniiła Islamowa na sześć miesięcy pobytu w kolonii karnej

 2. 5 października 2017

  Oenzetowska Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań wydaje opinię, że Daniił Islamow został zatrzymany bezprawnie i powinien natychmiast odzyskać wolność

 3. 31 lipca 2017

  Starszy oficer śledczy prokuratury wojskowej wnosi przeciwko Daniiłowi Islamowowi oskarżenie o odmowę pełnienia służby wojskowej

 4. 22 kwietnia 2017

  W odpowiedzi na wezwanie Daniił Islamow stawia się przed komisją poborową i prosi o możliwość pełnienia alternatywnej służby cywilnej, ale zostaje wysłany do wojskowego obozu szkoleniowego i tam zatrzymany

^ ak. 6 Władze kraju nie wprowadziły alternatywnej służby cywilnej, chociaż prawo dotyczące służby wojskowej przewiduje takie rozwiązanie.

^ ak. 10 Komitet Praw Człowieka ONZ , Wnioski końcowe: Tadżykistan, U.N. Doc. CCPR/CO/84/TJK, (18 lipca 2005).

^ ak. 10 Komitet Praw Człowieka ONZ , Wnioski końcowe: Tadżykistan, U.N. Doc. CCPR/C/TJK/CO/2, (22 sierpnia 2013).