Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

21 SIERPNIA 2015
SRI LANKA

Sri Lanka podejmuje starania, by bronić wolności religijnej

Sądy w Sri Lance zajmą się aktami przemocy, których ekstremiści religijni dopuścili się wobec Świadków Jehowy. Od roku 2013 Świadkowie coraz częściej padają ofiarą ataków fizycznych i słownych, do których podżegają fanatyczni mnisi buddyjscy. Policja nie występuje w obronie Świadków Jehowy ani innych mniejszości wyznaniowych, więc atmosfera bezkarności i nietolerancji religijnej jeszcze bardziej ośmiela ekstremistów.

Sprawy, które trafiły do Sądu Najwyższego

1 marca 2014 roku w Talawie (Prowincja Północno-Środkowa) dwie kobiety będące Świadkami Jehowy rozmawiały z innymi o swoich wierzeniach, co jest zgodne z prawem obowiązującym w Sri Lance. Dwaj buddyjscy mnisi i dwaj policjanci bezpodstawnie oskarżyli je o „nawracanie siłą”. Kobiety aresztowano i zabrano na posterunek, gdzie funkcjonariusze i mnisi przez wiele godzin obrzucali je wyzwiskami. Spędziły tam całą noc, mimo że nie postawiono im zarzutów.

29 października 2014 roku w Walasmulli (Prowincja Południowa) policjanci zatrzymali cztery kobiety (na zdjęciu powyżej) i uwięzili je na noc razem z przestępcami. Choć nie doznały krzywdy fizycznej, przez cały ten czas im ubliżano.

W obu sprawach Świadkowie złożyli w Sądzie Najwyższym skargę na działanie funkcjonariuszy oraz zgłoszenie dotyczące łamania praw człowieka. Sąd uznał skargi za zasadne i zgodził się je rozpatrzyć. Kobiety, które zatrzymano w Talawie, powiedziały: „Cieszymy się, że Sąd Najwyższy postanowił się tym zająć. To przywraca wiarę w system prawny w Sri Lance”. Podczas przesłuchania wstępnego, które odbyło się 29 maja 2015 roku, sędzia Sisira de Abrew stwierdził, że Świadkowie Jehowy to „bardzo porządni ludzie”, a ich publikacje religijne „nie atakują buddyzmu”. Obie rozprawy mają się odbyć jeszcze w tym roku.

Sąd Apelacyjny zajmie się biernością policji

W Kolombo, stolicy kraju, Świadkowie Jehowy zgłosili do Sądu Apelacyjnego 11 przypadków, w których policja nie stanęła w ich obronie. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy buddyjski mnich dotkliwie pobił Niroshana Silvę, a potem siłą zabrał go na posterunek, żeby złożyć skargę. Policjanci zamiast bronić pobitego mężczyzny, sami dopuścili się wobec niego przemocy.

Niroshan Silva mówi: „Nie zabiegamy o szczególne traktowanie, ale o sprawiedliwość i poszanowanie prawa do wolności wyznania, które przysługuje wszystkim”. Sąd zgodził się zająć tą sprawą.

Zauważalny postęp

Władze Sri Lanki przyznały, że w kraju istnieje problem nietolerancji religijnej, i obiecały „dołożyć starań, by bronić wolności wyznania”. Świadkowie Jehowy uważają to za wyraźny postęp.

Jayasuriya Weliamuna, reprezentujący Świadków Jehowy adwokat, który specjalizuje się w prawach człowieka, powiedział: „Sri Lanka jest krajem wielowyznaniowym, w którym przez dziesiątki lat przedstawiciele różnych religii żyli ze sobą w zgodzie. Jednak ostatnio sytuacja się zmieniła, bo niektórzy zaczęli wrogo się odnosić do Świadków Jehowy i członków innych mniejszości religijnych, a nawet dopuszczać się wobec nich przemocy, naruszając prawa gwarantowane przez konstytucję. Władze nie mogą dawać wiary fałszywym oskarżeniom, lecz powinny dokładnie badać każdy przypadek”.

Świadkowie Jehowy żywią nadzieję, że wymiar sprawiedliwości stanie w obronie przysługującego im prawa do praktykowania swojej religii. Wierzą, że rząd będzie stał na straży praworządności i podstawowych swobód gwarantowanych przez konstytucję.