Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

11 GRUDNIA 2017
ROSJA

Rosyjski sąd otwiera drogę do przejęcia biura krajowego Świadków Jehowy

Rosyjski sąd otwiera drogę do przejęcia biura krajowego Świadków Jehowy

Dnia 7 grudnia 2017 roku Sestrorecki Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku prokuratury i anulował długoletni kontrakt dotyczący nieruchomości wykorzystywanej przez Centrum Administracyjne Świadków Jehowy w Rosji. Jeśli apelacja nie zostanie uwzględniona, orzeczenie to da rosyjskim władzom prawną możliwość przejęcia nieruchomości położonej w Sołniecznoje niedaleko Petersburga.

Siedemnaście lat temu tytuł własności został przekazany aktem prawnym amerykańskiej korporacji Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica. Rosyjscy urzędnicy nigdy nie kwestionowali legalności tej umowy. Korporacja umożliwiła korzystanie z tej nieruchomości Centrum Administracyjnemu, które kieruje działalnością religijną Świadków Jehowy w Federacji Rosyjskiej. Ponadto w ramach wsparcia tych wysiłków korporacja opłacała należne podatki od nieruchomości.

Po wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku likwidującym jednostki prawne, którymi posługiwali się Świadkowie Jehowy, zakazującym ich działalności i nakazującym konfiskatę ich własności, prokuratura stwierdziła, że wspomniana 17-letnia umowa była nieważna. Zgodnie z prawem czas na podważenie tej transakcji upłynął lata temu. Na zakończenie czterogodzinnej rozprawy, na której Świadkowie przedstawili przekonujące dowody, że umowa była legalna i powinna zostać uszanowana, sędzia Bogdanowa ogłosiła postanowienie o przychyleniu się do wniosku prokuratury.

Świadkowie Jehowy mają teraz 30 dni na złożenie odwołania.