Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

19 KWIETNIA 2017
ROSJA

Dzień piąty: Rosyjski Sąd Najwyższy analizuje dowody w sprawie zakazu działalności Świadków Jehowy

Dzień piąty: Rosyjski Sąd Najwyższy analizuje dowody w sprawie zakazu działalności Świadków Jehowy

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej rozpoczął analizę obszernego materiału dowodowego — 43 tomów dokumentów. Zgodził się, by prawnicy reprezentujący Centrum Administracyjne przedstawili nowe dowody przerywania spotkań religijnych Świadków Jehowy. W marcu i kwietniu 2017 roku funkcjonariusze organów ścigania wtargnęli na kilka takich zebrań i grozili obecnym postawieniem zarzutów kryminalnych.

Rozpatrując wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidację 395 lokalnych organizacji religijnych, Sąd wysłuchał argumentów dotyczących struktury prawnej i kanonicznej Świadków Jehowy. Omawiając wcześniejsze wyroki dotyczące delegalizacji ośmiu lokalnych organizacji, prawnicy obrony podkreślili, że były one oparte na sfabrykowanych dowodach i obarczone błędami formalnymi.

Oprócz tego obrona wykazała, że Ministerstwo kieruje się podwójnymi standardami. Podczas rozpraw sądowych dotyczących delegalizacji lokalnych organizacji Ministerstwo stało na stanowisku, że Centrum nie ma żadnego związku z ich działalnością. Utrudniało nawet wszelkie podejmowane przez Centrum starania, by uczestniczyć w tych postępowaniach sądowych. Natomiast w obecnej sprawie Ministerstwo twierdzi, że Centrum ponosi odpowiedzialność prawną za rzekome naruszenia prawa przez lokalne organizacje oraz za oznaki „ekstremizmu” zawarte w publikacjach Świadków Jehowy.

Ministerstwo przeprowadziło liczne inspekcje jednostek prawnych wykorzystywanych przez Świadków Jehowy i przedstawiło Sądowi wiele tomów zawierających sprawozdania z tych kontroli. Ale w odpowiedzi na pytanie zadane przez obronę Ministerstwo nie potrafiło przywołać ani jednego wypadku dowodzącego, że Świadkowie Jehowy byli zaangażowani w działalność o charakterze ekstremistycznym.

Sąd wznowi posiedzenie 20 kwietnia 2017 roku, o godzinie 14.00 czasu miejscowego.