Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

12 PAŹDZIERNIKA 2016
KOREA POŁUDNIOWA

Wpisanie do rejestru skazanych dodatkową karą za odmowę służby wojskowej

Wpisanie do rejestru skazanych dodatkową karą za odmowę służby wojskowej

W styczniu 2016 roku Hyun-jun Gwon i Gwang-taek Oh wsiedli na pokład samolotu lecącego do Japonii, gdzie mieli spędzić urlop. Przechodząc kontrolę na lotnisku w Nagoi, nie spodziewali się żadnych komplikacji. Niestety, urzędnicy imigracyjni wzięli ich na przesłuchanie, ponieważ z ich dokumentów wizowych wynikało, że obaj byli w przeszłości karani przez sąd.

Dwaj młodzi mężczyźni wyjaśnili, że odbyli karę pozbawienia wolności za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej, którą większość krajów świata uznaje za podstawowe prawo. Mimo to władze imigracyjne odmówiły im zgody na wjazd na terytorium Japonii. Późniejsze odwołania od tej decyzji złożone w japońskim konsulacie w Korei Południowej nie przyniosły rezultatu. Ci młodzi mężczyźni boleśnie przekonali się, że obstawanie przy pokojowych przekonaniach religijnych może mieć dalekosiężne i trwałe skutki, które mogą skomplikować im życie w niespodziewanych sytuacjach.

Zniewaga i krzywda

Korea Południowa przewiduje tylko dwa rozwiązania dla osób odmawiających pełnienia służby wojskowej: pójście na kompromis i wstąpienie do armii albo pozbawienie wolności. Państwo to nie daje takim osobom żadnych innych możliwości, co stanowi jasne pogwałcenie międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka *. Dodatkową niesprawiedliwością jest późniejszy trwały wpis do rejestru osób skazanych, którego wymazania władze konsekwentnie odmawiają. Wyrządza to dodatkową krzywdę, ponieważ osoby niesprawiedliwie skazane za swoje przekonania spotyka niesprawiedliwe traktowanie jeszcze długo po odbyciu kary więzienia. Informacja o popełnionym przez nich „przestępstwie” poważnie ogranicza możliwości podjęcia pracy zarobkowej i wjazdu do takich krajów jak Japonia, która jest popularnym celem podróży Koreańczyków.

Taka sama niesprawiedliwość dotyka również innych obywateli Korei Południowej, którzy zostali skazani za odmowę odbycia służby wojskowej. Na przykład w grudniu 2011 roku Jin-mo Kang i jego żona Kotomi, będąca Japonką, udali się do Japonii, by odwiedzić jej rodzinę. Z powodu wcześniejszego skazania pana Kanga za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej odmówiono mu zgody na wjazd do Japonii, co zmusiło go do tego, by bez żony powrócić do Korei Południowej. Mimo ponawianych prób władze imigracyjne nie zezwoliły mu na wjazd do Japonii.

Wyjątek od zasady

Japonia stanowi niechlubny wyjątek — uznaje osoby odmawiające służby wojskowej za persona non grata. Na szczęście w końcu japoński konsulat w Korei Południowej wystawił panu Oh wizę podróżną. Przedstawił on konsulowi list z zaproszeniem od japońskich przyjaciół, którzy zobowiązali się do zapewnienia mu pobytu i zapewnili wszystkie niezbędne gwarancje. Dzięki temu na początku czerwca 2016 mógł on wjechać na terytorium Japonii.

W odróżnieniu od Japonii większość innych demokratycznych krajów świata uznaje, że osoby odmawiające służby wojskowej nie są przestępcami, i pozwala im wjeżdżać na swoje terytorium mimo wcześniejszego wyroku sądowego. Niektóre kraje idą nawet dalej. Australia, Francja i Kanada udzielają azylu południowym Koreańczykom, którzy ze względu na sumienie odmawiają służby wojskowej. Jest to zgodne z niedawną rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ w tej sprawie, która zachęcała państwa członkowskie, by „rozważyły udzielanie azylu osobom, które ze względu na sumienie odmawiają służby wojskowej i w związku z tym mają podstawy obawiać się prześladowania w swoim ojczystym kraju, jeśli nie przewiduje on żadnej służby zastępczej lub odpowiedniej służby zastępczej dla osób, które powołując się na swoje sumienie odmawiają odbycia służby wojskowej” *.

Prawnicy reprezentujący Świadków Jehowy razem z japońskimi urzędnikami starają się znaleźć rozwiązanie. André Carbonneau, prawnik zajmujący się prawami człowieka w różnych częściach świata, powiedział: „Zgoda na wjazd do Japonii pana Oh pokazuje, że pójście na rękę tym mężczyznom nie jest takie trudne. Wystarczy, jeśli japońskie władze po prostu wprowadzą przepisy stanowiące, że osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na sumienie nie są ,przestępcami’ i mimo ich figurowania w rejestrze skazanych można ich wpuścić do kraju”.

Czy Korea Południowa naprawi wyrządzone krzywdy?

Społeczność międzynarodowa stoi na stanowisku, że więźniowie sumienia nie są przestępcami. Od roku 2006 oenzetowski Komitet Praw Człowieka wielokrotnie orzekał na niekorzyść Korei Południowej w sprawach dotyczących karania za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej. Komitet zaklasyfikował fakt pozbawiania wolności osób odmawiających służby wojskowej w Korei Południowej jako „bezprawne zatrzymanie”. Nawołuje on władze do wprowadzenia przepisów chroniących prawo do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej. W swych orzeczeniach Komitet polecił Korei Południowej wymazanie z rejestrów skazanych osób, które odbyły karę więzienia za odmowę służby wojskowej *.

Korea Południowa wciąż ignoruje orzeczenia Komitetu Praw Człowieka. Jednakże jako sygnatariusz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i jego Protokołu Fakultatywnego, Korea Południowa zobowiązała się do przestrzegania decyzji Komitetu, nawet jeśli stoją one w sprzeczności z prawem krajowym.

Jeśli Korea Południowa nie dostosuje się do międzynarodowych standardów i nie uzna prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej za podstawowe prawo człowieka, setki kolejnych młodych jej obywateli spotka niesprawiedliwa kara więzienia, a także dodatkowa krzywda w postaci etykietki przestępcy *. Świadkowie Jehowy wyczekują dnia, w którym Korea Południowa uzna prawo do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej i przestanie karać za nakazy sumienia jak za przestępstwo kryminalne. Koreańczycy tacy jak Hyun-jun Gwon i Gwang-taek Oh mają też nadzieję, że wzorem innych krajów władze japońskie zezwolą osobom odmawiającym służby wojskowej na swobodny wjazd.

^ ak. 5 Obecnie Korea Południowa jest jednym z czterech krajów na świecie, które pozbawiają wolności Świadków Jehowy za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej. Większość państw, w których odbywanie służby wojskowej jest obowiązkowe, szanuje prawo do jej odmowy, przewidując jakąś formę cywilnej służby zastępczej niepodlegającej kontroli i nadzorowi władz wojskowych bądź też możliwość zwolnienia z odbycia tej służby.

^ ak. 9 Zobacz Rezolucję 24/17 „Podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej”, przyjętą przez radę Praw Człowieka 8 października 2013.

^ ak. 12 Zobacz Sprawy nr 1642-1741/2007, Jeong i inni przeciw Republice Korei, stanowisko złożone przez Komitet dnia 24 marca 2011 roku.

^ ak. 14 W ostatnich pięciu latach za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej Korea Południowa pozbawiła wolności 2701 młodych Świadków Jehowy.