Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

25 STYCZNIA 2017
KOREA POŁUDNIOWA

„Najlepsze orzeczenie sądowe roku”

„Najlepsze orzeczenie sądowe roku”

Trzej młodzi mężczyźni — Hye-min Kim, Lak-hoon Cho i Hyeong-geun Kim — opuścili budynek sądu apelacyjnego, wdzięczni, że nie skazano ich na karę więzienia. Było to zaskakujące orzeczenie, ponieważ sądzono ich za odmowę odbycia służby wojskowej ze względu na sumienie. Setki mężczyzn, którzy zajmują takie stanowisko, każdego roku trafiają w Korei Południowej do więzienia. Debata w tej spornej kwestii trwa od lat, przez co kary więzienia odbyli już wcześniej ojcowie podsądnych i ponad 19 000 innych osób. Wspomniani trzej młodzi mężczyźni również spodziewali się takiej samej kary. Historyczny wyrok uniewinniający wydany przez sąd apelacyjny w Kwangju dał nadzieję na zmianę spojrzenia na tę sprawę.

Sąd apelacyjny wydaje „najlepsze orzeczenie roku”

O procesie informowało co najmniej 200 środków masowego przekazu, podkreślając nie tylko skutki pierwszego wyroku uniewinniającego wydanego przez sąd apelacyjny, ale również powszechny wzrost zainteresowania tą kwestią. Jedna z gazet określiła wyrok mianem „najlepszego orzeczenia sądowego roku”, a jeszcze inna zaliczyła go do pierwszej piątki najlepszych orzeczeń sądowych 2016 roku w Korei Południowej.

Orzeczenie sądu apelacyjnego jest odzwierciedleniem zmieniającego się w tej kwestii podejścia prawników i sędziów. W wielu ostatnich procesach sędziowie dostrzegli, że mężczyzn tych motywują szczere i głęboko ugruntowane zasady moralne. Doszli też do wniosku, że wyrok zmuszający ich do służby wojskowej albo nakładający karę za odmowę jej odbycia stanowiłby naruszenie ich prawa do wolności sumienia. Sędziowie stwierdzili, że osoby te mają „uzasadnioną podstawę” dla odmowy podjęcia służby wojskowej. Zamiast uznać ich za uchylających się od tej służby, w ciągu ostatnich 20 miesięcy sędziowie wydali 16 wyroków uniewinniających.

„To bardzo znacząca tendencja” — mówi prawnik Du-jin Oh, reprezentujący wiele osób odmawiających służby w armii ze względu na sumienie. Oświadczył: „Bardzo mnie cieszy wzrastająca liczba wyroków uniewinniających wydawanych przez sądy niższej, a ostatnio również wyższej instancji. W każdej sprawie od prokuratora oczekuje się, że odwoła się od takich wyroków. Jednak widoczna zmiana w podejściu sądownictwa Korei Południowej zwraca coraz większą uwagę na oczekiwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa do kierowania się własnym sumieniem”.

W poszukiwaniu rozwiązania

Społeczeństwo trwa w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Korei Południowej. Ta najwyższa instancja sądownicza zdecyduje, czy zagwarantowane w konstytucji prawo do wolności sumienia zezwala na wymierzanie na podstawie ustawy o służbie wojskowej kary osobom, które z powodu religijnych lub innego rodzaju osobistych przekonań nie zgadzają się na odbycie służby wojskowej.

Dae-il Hong, rzecznik Świadków Jehowy w tym kraju, oświadczył: „Tysiące rodzin w Korei Południowej ma nadzieję na rozwiązanie respektujące zasady religijne młodych mężczyzn, których nie można zmusić do postępowania wbrew ich sumieniu. Wyczekujemy wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia, które z szacunkiem odniesie się do tych mężczyzn”.