Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

INDIE

Indie — podstawowe informacje

Indie — podstawowe informacje

Świadkowie Jehowy są obecni w Indiach od 1905 roku. W 1926 roku otworzyli biuro w Bombaju, a w 1978 roku zostali prawnie zarejestrowani. Świadkowie korzystają z praw zagwarantowanych w konstytucji Indii, które zapewniają możliwość praktykowania, wyznawania i szerzenia religii. Zwycięstwo prawne odniesione w Sądzie Najwyższym Indii w precedensowej sprawie Bijoe Emmanuel przeciwko stanowi Kerala korzystnie wpłynęło na konstytucyjne wolności przysługujące wszystkim obywatelom. Ogólnie rzecz biorąc, Świadkowie Jehowy w Indiach nie napotykają przeszkód. Jednakże w niektórych stanach doświadczają ataków motłochu i innych aktów nietolerancji religijnej.

W 1977 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że istnieje różnica między propagowaniem swojej religii i nawracaniem innych. Zgodnie z tym orzeczeniem nikt nie ma prawa do nawracania innych osób, a przepisy zabraniające prozelityzmu obowiązujące w niektórych stanach są prawomocne. Uczestnicy zbiorowych ataków na Świadków tłumaczą policji, że przyłapali Świadków na nawracaniu, błędnie powołując się na wspomniane orzeczenie sądu. W stanach, gdzie nie ustanowiono praw zabraniających nawracania, przeciwnicy oskarżają Świadków pełniących służbę kaznodziejską o bluźnierstwo, niesłusznie powołując się na prawo, którego korzenie sięgają czasów kolonialnych. W rezultacie od 2002 roku doszło do ponad 150 ataków motłochu. Lokalne władze często pogarszają sytuację, nie zapewniając odpowiedniej ochrony ofiarom lub nie szukając napastników.

Świadkowie Jehowy w Indiach wciąż organizują spotkania z przedstawicielami państwowymi i występują na drogę sądową w celu ochrony swoich praw do swobodnego praktykowania religii. Świadkowie spodziewają się, że lokalne władze i poszczególne osoby będą trzymać się zasady podanej przez Sąd Najwyższy w sprawie Bijoe: „Nasza tradycja uczy tolerancji; nasza filozofia uczy tolerancji; nasza konstytucja ustanawia tolerancję; nie próbujmy więc tego rozwadniać”. Świadkowie mają nadzieję, że ich wysiłki położą kres atakom motłochu i przyczynią się do większej tolerancji religijnej.