Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

GÓRSKI KARABACH

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

W Górskim Karabachu Świadkowie Jehowy w wieku poborowym są więzieni za podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej. Władze nie uznają prawa do takiej odmowy i nie zapewniają możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej. W rezultacie młodzi Świadkowie, którzy w zgodzie z osobistymi przekonaniami religijnymi odmawiają wzięcia broni do ręki, trafiają do więzienia.

Bezskuteczne starania o alternatywną służbę cywilną

Dnia 29 stycznia 2014 roku Artur Awanesjan, będący Świadkiem Jehowy, został powołany do wojska przez komisariat wojskowy w Askeranie (Górski Karabach). Dzień później złożył wniosek z prośbą o umożliwienie mu odbycia alternatywnej służby cywilnej. Jego adwokat natychmiast spotkał się z urzędnikami z Górskiego Karabachu i Armenii, żeby ustalić warunki odbycia takiej służby w Armenii.

Spodziewając się, że starania te przyniosą pomyślny rezultat, Artur Awanesjan udał się do Armenii i 13 lutego 2014 roku złożył w komisariacie wojskowym w mieście Masis wniosek o alternatywną służbę cywilną. Oczekiwał, że jego prośbę rozpatrzy komisja do spraw służby zastępczej, tymczasem 14 lipca 2014 roku otrzymał wezwanie do stawienia się jeszcze tego samego dnia na głównym komisariacie policji w Erywaniu. Gdy przyjechał na miejsce, czekali już tam na niego policjanci z Górskiego Karabachu, którzy go aresztowali i zabrali z powrotem do kraju. Nazajutrz został osadzony w areszcie śledczym i postawiony w stan oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w Górskim Karabachu.

Podczas czytania zarzutów dowiedział się, że cztery miesiące wcześniej sąd wydał nakaz zatrzymania i osadzenia go w areszcie do czasu rozprawy. Sąd podtrzymał wcześniejsze postanowienie i dlatego Artur Awanesjan pozostał w areszcie. Wszystkie odwołania od tego orzeczenia zostały odrzucone.

Dnia 30 września 2014 roku Artur Awanesjan został skazany na 30 miesięcy pozbawienia wolności. Po bezskutecznym odwołaniu do sądu apelacyjnego oskarżony zwrócił się do Sądu Najwyższego Górskiego Karabachu, który jednak 25 grudnia 2014 roku również utrzymał w mocy wyrok skazujący.

Młodzi mężczyźni, którzy słuchają swego wyszkolonego na Biblii sumienia, nadal są więzieni przez władze Górskiego Karabachu. Swymi poczynaniami pokazują one, że odrzucają międzynarodowe normy pozwalające na odbycie alternatywnej służby cywilnej.

Kalendarium wydarzeń

 1. 25 grudnia 2014

  Sąd Najwyższy Górskiego Karabachu utrzymuje w mocy wyrok wydany na Artura Awanesjana

 2. 30 września 2014

  Sąd pierwszej instancji w Martakercie (Górski Karabach) skazuje Artura Awanesjana na 30-miesięczne uwięzienie

 3. 14 lipca 2014

  Artur Awanesjan zostaje aresztowany w Armenii, a następnie przewieziony do Górskiego Karabachu i osadzony w areszcie do czasu rozprawy

 4. 30 grudnia 2011

  Karen Harutjunjan, 18-letni Świadek Jehowy, zostaje skazany na 30 miesięcy więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 5. 16 lutego 2005

  Areg Awanesjan, będący Świadkiem Jehowy, zostaje uwięziony za odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie i skazany na 48 miesięcy więzienia

 6. 12, 13 czerwca 2001

  Trzech Świadków Jehowy, którzy ze względu na sumienie odmówili wzięcia udziału w ćwiczeniach wojskowych, zostaje uwięzionych na okres od 6 do 12 miesięcy