STRAŻNICA

Pytanie: Czy aniołowie naprawdę istnieją?

Werset: Ps 103:20

Propozycja: To wydanie Strażnicy pokazuje, co Biblia mówi o aniołach, oraz wyjaśnia, jaki mają wpływ na nasze życie.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Czy pana zdaniem Biblia jest zgodna z nauką?

Werset: Iz 40:22

Prawda: Biblia jest dokładna pod względem naukowym.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA (inv)

Propozycja: Chciałbym pana zaprosić na bezpłatny wykład biblijny. Będzie on wygłoszony w Sali Królestwa, czyli naszym miejscu spotkań religijnych. [Wręcz zaproszenie, zwróć uwagę na czas i miejsce zebrania w weekend oraz podaj temat wykładu].

Pytanie: Czy kiedyś był już pan w Sali Królestwa? [Jeśli to stosowne, pokaż film Co się dzieje w Sali Królestwa?].

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie kaznodziejskiej.