STRAŻNICA

Pytanie: Wszyscy czasami potrzebujemy pocieszenia. Ale gdzie można je znaleźć?

Werset: 2Ko 1:3, 4

Propozycja: To wydanie Strażnicy wyjaśnia, jak Bóg zapewnia nam pocieszenie.

STRAŻNICA (ostatnia strona)

Pytanie: Niektórzy uważają, że Królestwo Boże jest stanem serca. Zdaniem innych będzie ono rezultatem ludzkich wysiłków, żeby zaprowadzić na ziemi pokój. A jak pan myśli?

Werset: Dn 2:44

Propozycja: Z Biblii wynika, że Królestwo Boże to rzeczywisty rząd. Ten artykuł omawia, czego jeszcze dowiadujemy się o nim z Biblii.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Skąd wiemy, że Bóg się o nas troszczy?

Werset: 1Pt 5:7

Prawda: Bóg zachęca, żebyśmy się do Niego modlili, ponieważ się o nas troszczy.

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie polowej.