Chodzenie w prawie Jehowy oznacza chętne podporządkowanie się Bożemu kierownictwu. W Biblii znajduje się wiele przykładów osób, które podobnie jak psalmista polegały na Jehowie i kierowały się Jego prawem.

Chodzenie w prawie Jehowy zapewnia prawdziwe szczęście

119:1-8

Jozue całkowicie polegał na wskazówkach Jehowy. Wiedział, że aby osiągnąć szczęście i powodzenie, musi ufać Jehowie całym sercem

Słowo Boże dodaje nam odwagi potrzebnej do radzenia sobie z próbami

119:33-40

Jeremiasz w trudnych okolicznościach przejawiał odwagę i polegał na Jehowie. Prowadził proste życie i wytrwale wypełniał przydzielone zadanie

Dokładna wiedza ze Słowa Bożego pomaga nam śmiało głosić

119:41-48

Paweł bez wahania oznajmiał Boże orędzie każdemu człowiekowi. Był pewny wsparcia Jehowy i śmiało głosił namiestnikowi Feliksowi

W jakich okolicznościach mógłbym odważniej głosić drugim?

  • szkoła

  • praca

  • rodzina

  • inne