Dawid rozmyślał o szlachetnych przymiotach Jehowy widocznych w dziele stwórczym. Z ufnością poświęcił swoje życie, żeby Mu służyć.

Głębokie rozmyślanie nad dziełem stwórczym pobudzało Dawida do wysławiania Jehowy

139:14

  • „Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający”

139:15

  • „Kości moje nie były ukryte przed tobą, gdy zostałem uczyniony w skrytości, utkany w najgłębszych miejscach ziemi”

139:16

  • „Oczy twoje widziały nawet mój zarodek, a w twej księdze były zapisane wszystkie jego cząstki”