• Pieśń 55 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Niech się stanie wola Jehowy(10 min):

  • Dz 21:8-12 — Współwyznawcy prosili Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy, bo groziło mu tam niebezpieczeństwo (bt ss. 177, 178, ak. 15, 16)

  • Dz 21:13 — Paweł był zdecydowany spełnić wolę Jehowy (bt s. 178, ak. 17)

  • Dz 21:14 — Widząc determinację Pawła, bracia zaakceptowali jego decyzję (bt s. 178, ak. 18)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Dz 21:23, 24 — Dlaczego starsi w Jerozolimie dali Pawłowi taką radę, mimo że chrześcijanie nie podlegali już Prawu Mojżeszowemu? (bt ss. 184, 185, ak. 10-12)

  • Dz 22:16 — Jak Paweł mógł zostać oczyszczony ze swoich grzechów? (nwtsty, materiały do studium: „wzywaj jego imienia, a zostaniesz oczyszczony ze swoich grzechów”)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Dz 21:1-19 (th lekcja 5) *

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania (10 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film Skuteczny wstęp i omów lekcję 1 z broszury.

 • Przemówienie (5 min lub mniej): w10 1.2 s. 13, ak. 2, do s. 14, ak. 2. Temat: Czy chrześcijanie muszą obchodzić szabat? (th lekcja 1) *

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

^ ak. 15 ^ ak. 18 Uwaga: Od tego wydania przy każdym zadaniu będzie podany numer lekcji, nad którą uczestnik powinien pracować. Pochodzi ona z broszury Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania (th).