11:28-30

„Moje jarzmo jest miłe”

Jezus jako cieśla wiedział, jaki kształt nadać jarzmu. Prawdopodobnie pokrywał je suknem lub skórą, żeby zapewnić jak największą wygodę podczas pracy. Kiedy z chwilą chrztu przyjmujemy na siebie jarzmo Jezusa i stajemy się jego uczniami, podejmujemy się niełatwych i odpowiedzialnych zadań. Jednak dzięki temu zaznamy pokrzepienia i mnóstwa błogosławieństw.

Jakie błogosławieństwa cię spotkały, odkąd wziąłeś na siebie jarzmo Jezusa?