W Biblii zapowiedziano, że Szatan będzie nas prześladował, aby powstrzymać naszą działalność (Jn 15:20; Obj 12:17). Jak możemy wspierać współwyznawców z innych krajów, którzy przechodzą takie próby? Możemy się za nich modlić. „Błaganie prawego, gdy działa, ma wielką siłę” (Jak 5:16).

O co warto prosić Jehowę? Na przykład o to, by dodawał naszym braciom i siostrom odwagi oraz by pomógł im pokonać strach (Iz 41:10-13). Możemy się też modlić, żeby władze były przychylnie nastawione do dzieła głoszenia, „abyśmy mogli dalej wieść spokojne i ciche życie” (1Tm 2:1, 2).

Kiedy w I wieku n.e. Paweł i Piotr znosili prześladowania, chrześcijanie modlili się za nich imiennie (Dz 12:5; Rz 15:30, 31). Obecnie możemy nie znać imion wszystkich prześladowanych osób, ale czy nie moglibyśmy wspominać w modlitwach o współwyznawcach z konkretnego zboru, kraju lub regionu?

Zapisz, w jakich krajach mieszkają prześladowani bracia, za których chcesz się modlić.