STRAŻNICA

Pytanie: Niektórzy ludzie uważają, że Biblia jest przestarzała. Inni, że nadal ma wartość. A jakie jest pani zdanie?

Werset: 2Tm 3:16, 17

Propozycja: W tym wydaniu Strażnicy omówiono przykłady praktycznej wartości Biblii oraz podano rady, jak odnosić z jej czytania więcej pożytku.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Czy koniec świata jest bliski?

Werset: Mt 24:3, 7, 14

Prawda: Proroctwa biblijne wskazują, że żyjemy w czasie końca. Jest to jednak dobra nowina, ponieważ oznacza, że wkrótce nadejdą lepsze czasy.

CZY ŻYCIE ZOSTAŁO STWORZONE?

Pytanie: Co pana zdaniem jest rozsądniejsze — pogląd, że życie zostało stworzone przez Boga czy że powstało przez przypadek?

Propozycja: W tej broszurze omówiono dowody, które skłoniły wielu do wniosku, że istnieje inteligentny Stwórca. Chętnie jeszcze pana odwiedzę, żeby porozmawiać na temat pytania ze strony 29: „Czy to ważne, w co wierzysz?”.

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie kaznodziejskiej.