Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

4-10 stycznia

2 KRONIK 29-32

4-10 stycznia
  • Pieśń 114 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

  • Prowadzenie rozmów w tym miesiącu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz pierwszy z filmów Proponowanie „Strażnicy”. Przedyskutujcie najważniejsze elementy. Podkreśl, jak głosiciel przygotował grunt pod odwiedziny ponowne. Następnie tak samo omówcie drugi film dotyczący proponowania Strażnicy oraz trzeci, dotyczący broszury. Zwróć uwagę na myśli z artykułu „Jak prowadzić studium za pomocą broszury Bóg ma dobrą nowinę”. Zachęć głosicieli, by przygotowali swoją propozycję i zapisali ją pod nagłówkiem „Mój pomysł”.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

  • Pieśń 127

  • Budowanie i utrzymywanie miejsc wielbienia Boga to zaszczyt(15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Poproś osoby, które brały udział w budowie Sali Królestwa, żeby opowiedziały o radości, jakiej zaznały. Przeprowadź krótki wywiad z bratem, który koordynuje prace porządkowe i naprawy w Sali Królestwa. Spytaj o lokalne ustalenia.

  • Zborowe studium Biblii: ia rozdz. 6, ak. 1-14 (30 min)

  • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

  • Pieśń 142 i modlitwa

    Przypomnienie: Najpierw należy odtworzyć nagranie nowej pieśni, a dopiero za drugim razem zaśpiewać ją całym zborem.