Strażnicy często stali na murach lub w wieżach, by ostrzegać przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Jehowa wybrał Ezechiela na symbolicznego „strażnika dla domu Izraela”.

  • 33:7

    Ezechiel ostrzegał Izraelitów, że jeśli nie odwrócą się od złego postępowania, to spotka ich zagłada

    Jakie orędzie od Jehowy rozgłaszamy obecnie?

  • 33:9, 14-16

    Dzięki ogłaszaniu ostrzeżenia Ezechiel mógł ocalić siebie oraz innych

    Co powinno nas pobudzać do ogłaszania pilnego orędzia, które powierzył nam Jehowa?