PRZEBUDŹCIE SIĘ!

Pytanie: Czy pana zdaniem warto się wysilać, żeby złe nawyki zastępować dobrymi?

Werset: Kzn 7:8a

Propozycja: W tej serii artykułów omówiono zasady biblijne, które pomagają dobrze wykorzystać siłę nawyku.

PRZEBUDŹCIE SIĘ!

Pytanie: Zmiany w życiu są nieuniknione. Jak pani zdaniem można sobie z nimi radzić?

Werset: Kzn 7:10

Propozycja: [Wskaż artykuł, który zaczyna się na stronie 10]. Ten artykuł zawiera zasady z Biblii, które pomagają radzić sobie ze zmianami.

SŁUCHAJ BOGA I ŻYJ WIECZNIE

Pytanie: Każdy człowiek, na przykład każdy nasz krewny czy przyjaciel, ma imię. A jak jest w wypadku Boga? Jak On ma na imię?

Werset: Ps 83:18

Propozycja: Z tej broszury można się dowiedzieć, czego jeszcze na temat Boga uczy Biblia. [Pokaż strony 6 i 7].

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie polowej.