Począwszy od września, w miesięczniku Życie i służba będą się pojawiały nowe propozycje poprowadzenia rozmowy opatrzone nagłówkiem „Uczmy innych prawdy”. Naszym celem będzie objaśnienie prostej prawdy biblijnej za pomocą pytania oraz wersetu.

Jeśli zauważymy u kogoś zainteresowanie, możemy wytworzyć nastrój oczekiwania na kolejną rozmowę, pozostawiając jakąś publikację albo pokazując film z serwisu jw.org. Aby podtrzymać zainteresowanie, powinniśmy powrócić w ciągu kilku dni. Nowe propozycje poprowadzenia rozmowy oraz zadania ćwiczebne będą oparte na materiale z książki Czego naprawdę uczy Biblia? W ramkach podsumowujących rozdziały znajdują się wersety, które ułatwią nam dokonanie odwiedzin ponownych oraz prowadzenie studiów tylko z Biblią w ręku.

Do życia prowadzi tylko jedna droga (Mt 7:13, 14). Ponieważ w służbie spotykamy ludzi o różnych poglądach religijnych i różnym pochodzeniu, musimy przedstawiać prawdy biblijne, które będą poruszały ich serca (1Tm 2:4). W miarę jak coraz lepiej poznajemy zagadnienia biblijne i ulepszamy umiejętność ‛poprawnego władania słowem prawdy’, nasza radość wzrasta i jeszcze skuteczniej nauczamy innych (2Tm 2:15).