DLACZEGO JEST TO WAŻNE: Aby zyskać uznanie Jehowy, osoba studiująca Biblię musi oddać Mu swoje życie i zostać ochrzczona (1Pt 3:21). Ci, którzy żyją zgodnie ze swoim oddaniem, mogą liczyć na duchową ochronę (Ps 91:1, 2). Chrześcijanin oddaje się Jehowie, a nie ludziom czy też jakiejś działalności bądź organizacji. Dlatego zainteresowany musi rozwinąć w sobie miłość do Boga i wdzięczność wobec Niego (Rz 14:7, 8).

JAK TO ROBIĆ:

  • Podczas studium omawiaj z zainteresowanym, czego rozważane informacje uczą o Jehowie. Podkreślaj potrzebę codziennego czytania Biblii i nieustannego zanoszenia modlitw (1Ts 5:17; Jak 4:8).

  • Zachęcaj zainteresowanego, żeby oddanie się Bogu i chrzest obrał za cele duchowe. Pomagaj mu też osiągać cele pośrednie, takie jak wypowiadanie się na zebraniach czy głoszenie sąsiadom i współpracownikom. Pamiętaj, że Jehowa nikogo nie zmusza, żeby Mu służył. Oddanie się Bogu to decyzja osobista (Pwt 30:19, 20).

  • Staraj się motywować zainteresowanego do dokonania zmian, dzięki którym będzie podobał się Jehowie i nadawał do chrztu (Prz 27:11). Ponieważ pewne cechy i nawyki bywają głęboko zakorzenione, może on potrzebować długofalowej pomocy, by zmienić starą osobowość na nową (Ef 4:22-24). Pokazuj mu artykuły ze Strażnicy z cyklu „Biblia pomaga zmienić życie”.

  • Opowiadaj zainteresowanemu o radości, jakiej zaznajesz w służbie dla Jehowy (Iz 48:17, 18).