18:36-38a

Jezus dał świadectwo prawdzie na temat zamierzenia Bożego

  • SŁOWEM: Gorliwie głosił prawdę o Królestwie Bożym

  • CZYNEM: Jego życie dowiodło, że proroctwa Boże są wiarygodne

Jako naśladowcy Jezusa my też dajemy świadectwo prawdzie

  • SŁOWEM: Nawet gdy inni nas wyśmiewają, gorliwie głosimy dobrą nowinę o ustanowionym przez Boga Królestwie, w którym Królem jest Chrystus

  • CZYNEM: Całkowitą neutralnością i właściwym postępowaniem pokazujemy, że popieramy władzę Jezusa