DLACZEGO JEST TO WAŻNE: Jezus uczył, że jego naśladowców będzie można rozpoznać po miłości (Jn 13:34, 35). Żeby przejawiać taką miłość jak on, musimy skupiać się na potrzebach innych osób i nie wpadać w rozdrażnienie (1Ko 13:5).

JAK TO ROBIĆ:

  • Kiedy ktoś powie lub zrobi coś, co cię zaboli, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co jest prawdziwą przyczyną problemu i jakie mogą być konsekwencje takiej czy innej reakcji (Prz 19:11)

  • Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy niedoskonali i czasami mówimy lub robimy coś, czego później żałujemy

  • Szybko wyjaśniaj nieporozumienia

OBEJRZYJ FILM NIECH „BĘDZIE WŚRÓD WAS MIŁOŚĆ” — WYSTRZEGAJMY SIĘ SAMOLUBSTWA I WPADANIA W ROZDRAŻNIENIE, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jak Leon zareagował na propozycję Alana?

  • Jak chwila namysłu pomogła Alanowi nie wpaść w rozdrażnienie?

  • Jak łagodna odpowiedź Alana rozładowała napiętą sytuację?

Jakie korzyści odnosi zbór, kiedy zachowuję spokój w obliczu prowokacji?