• Pieśń 69 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Mądrość jest lepsza niż złoto(10 min):

  • Prz 16:16, 17 — Człowiek mądry studiuje Słowo Boże i się do niego stosuje (w07 15.7 s. 8)

  • Prz 16:18, 19 — Człowiek mądry wystrzega się pychy i wyniosłości (w07 15.7 ss. 8, 9)

  • Prz 16:20-24 — Człowiek mądry wykorzystuje mowę do pomagania innym (w07 15.7 ss. 9, 10)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Prz 15:15 — Dzięki czemu można prowadzić szczęśliwsze życie? (11/13 s. 16)

  • Prz 16:4 — W jakim sensie Jehowa uczynił niegodziwca „z myślą o swoim celu”? (w07 15.5 ss. 18, 19)

  • Czego uczy mnie o Jehowie fragment Biblii czytany w tym tygodniu?

  • Które myśli mogę wykorzystać w służbie kaznodziejskiej?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Prz 15:18 do 16:6

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): Jn 11:11-14, „Uczmy innych prawdy”. Zaproś rozmówcę na zebranie w weekend.

 • Odwiedziny ponowne (4 min lub mniej): Rdz 3:1-6; Rz 5:12, „Uczmy innych prawdy”. Zaproś rozmówcę na zebranie w weekend.

 • Studium biblijne (6 min lub mniej): bh s. 191, ak. 18, 19. Zachęć zainteresowanego do przychodzenia na zebrania.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA